Zpět na úvodní stránku

Legionelózy

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

pořádají
v Lékařském domě v Praze dne 7. 3. 2017 od 13.30 hod.
odborný seminář na téma

Legionelózy

Koordinátoři: prof. MUDr. P. Pazdiora, CSc., RNDr. V. Drašar, prof. MUDr. J. Beneš, CSc.

Program:

 1. Drašar V., Kirschner A.K.T., van der Wielen P.:
  ESGLI Amsterdam Conference 2016 aneb kam kráčíš, legionelo?
 2. Kohnová I.:
  Legionelózy na Prostějovsku - náhoda nebio špička ledovce?
 3. Mrázek J., Kantorová M.:
  Využití molekulárních metod při dagnostice a epidemiologii legionelóz
 4. Martinková I.:
  Cestovní legionelózy v EU a ČR

  Přestávka

 5. Jágrová Z., Čermák M.:
  Panelákové legionely na území hlavního města Prahy
 6. Tkadlecová H., Drašar V., Martinková I., Mrázek J.:
  Cluster legionelóz ve wellness hotelu a jeho možné dopady
 7. Pazdiora P., Ježová I., Kubátová A., Morávková I., Moulisová V., Podlesná I., Průchová J., Skálová J.:
  Dlouhodobé zkušenosti s legionelózami v Plzeňském kraji

     Předpokládané zakončení semináře je cca v 17,00.

     Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

     Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

     Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Zpět
Úvodní stránka

SIL © 22. 2. 2017