Zpět na úvodní stránku

Sepse a septický šok

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

pořádají
v Lékařském domě v Praze dne 7. 2. 2017 od 13.30 hod.
odborný seminář na téma

Sepse a septický šok

Koordinátoři: Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D., MUDr. J. Trmal, Ph.D.

Program:

 • Doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. (Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha)
  Včasné rozpoznání sepse aneb čas znamená život
 • Doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. (Ústav mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha)
  Novinky v mikrobiologické diagnostice sepse
 • Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a NNB, Praha)
  Management sepse a septického šoku v intenzivní péči

  Přestávka

 • MUDr. Pavla Křízová, CSc. (NRL pro menigokové nákazy, SZÚ)
  Sepse preventabilní očkováním
 • MUDr. Josef Trmal, Ph.D. (KHS Ústeckého kraje)
  Případy sepse v systému EPIDAT

Zpět
Úvodní stránka

SIL © 12. 1. 2017, aktualizace 30. 1. 2017