Zpět na úvodní stránku

Program povinného předatestačního kurzu v oboru infekční lékařství

7. 3. 2012

Verze pro tisk
Verze pro tisk

Garant kurzu: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. , přednosta Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Místo konání: ZMĚNA: Seminární místnost Ústavu klinické biochemie č. 1090 (za studijním oddělením), Kateřinská 32, Praha 2

Program:

Den Hodina Přednášející Téma
Pondělí
16. 4. 12
8,00 – 8.10 prof. MUDr. Holub Zahájení kurzu
8.10 – 8.45 doc. MUDr. Staňková Historie a epidemiologie HIV infekce
8.55 – 9.40 doc. MUDr. Staňková Diagnostika a prevence HIV infekce
9.50 – 10.35 as. MUDr. Rozsypal Klinický obraz HIV/AIDS
10.45 – 11.30 as. MUDr. Rozsypal Terapie HIV/AIDS
11.30 – 12.15   Přestávka
12.15 – 13.00 prim. MUDr. Hobstová Nozokomiální nákazy, izolační režimy
13.10 – 13.55 prof. MUDr. Husa Virová hepatitida B a D
14.05 – 14.50 as. MUDr. Krbková Infekce v graviditě
15.00 – 15.45 as. MUDr. Krbková Kongenitální a perinatální infekce
Úterý
17. 4. 12
8.00 – 8.45 as. MUDr. Beran Základy laboratorních diagnostických metod užívaných v infektologii
8.55 – 9.40 as. MUDr. Beran Interpertace výsledků laboratoratorních metod u infekčních chorob
9.50 – 10.35 as. RNDr. Nohýnková Diagnostické metody u parazitárních infekcí
10.45 – 11.30 doc. MUDr. Plíšek Molekulárně-biologické metody v infektologii
11.30 – 12.15   Přestávka
12.15 – 13.00 doc. MUDr. Plíšek Virová hepatitida C
13.10 – 13.55 doc. MUDr. Sedláček Nozokomiální nákazy, možnosti intervence
14.05 – 14.50 as. MUDr. Rozsypal Antivirotika
15.00 – 15.45 prof. MUDr. Beneš Antibiotika I.
Středa
18. 4. 12
8.00 – 8.45 prim. MUDr. Roháčová Problematika vysoce nebezpečných nákaz
8.55 – 9.40 prim. MUDr. Roháčová Režimy BSL 1-4, bioterorismus
9.50 – 10.35 as. MUDr. Rozsypal Antimykotika
10.45 – 11.30 as. MUDr. Beran Vakcinace I.
11.30 – 12.15   Přestávka
12.15 – 13.00 as. MUDr. Blechová Vakcinace II.
13.10 – 13.55 prim. MUDr. Adámková Antimikrobiální rezistence
14.05 – 14.50 prof. MUDr. Beneš Antibiotika II.
15.00 – 15.45 prof. MUDr. Beneš Antibiotika III.
Čtvrtek
19. 4. 12
8.00 – 8.45 as. MUDr. et RNDr. Stejskal Importované nákazy I.
8.55 – 9.40 as. MUDr. et RNDr. Stejskal Importované nákazy II.
9.50 – 10.35 as. RNDr. Nohýnková Parazitární infekce
10.45 – 11.30 prof. MUDr. Holub Těžká sepse a septický šok
11.30 – 12.15   Přestávka
12.15 – 13.00 as. MUDr. Džupová Bakteriální meningitida
13.10 – 13.55 as. MUDr. Džupová Invazivní meningokokové onemocnění a další infekční choroby v intenzivní péči
14.05 – 14.50 MUDr. Tomíčková Cestovní medicína
15.00 – 15.45 MUDr. Helcl Základy intenzivní péče u infekčně nemocných
Pátek
20. 4. 12
8.00 – 8.45 doc. MUDr. Pícha Aseptické neuroinfekce
8.55 – 9.40 doc. MUDr. Pícha Paretická onemocnění nervového systému
9.50 – 10.35 as. MUDr. Ambrožová Infekce střevního traktu
10.45 – 11.30 prof. MUDr. Chalupa Virová hepatitida A a E
11.30 – 12.15   Přestávka
12.15 – 13.00 prof. MUDr. Chalupa Novinky v infektologii
13.10 – 13.55 prof. MUDr. Chalupa Zajímavé kazuistiky infekčních chorob
14.05 – 14.50 doc. MUDr. Sedláček Komunitní pneumonie
15.00 – 15.45 prof. MUDr. Holub Infekce imunokompromitovaných pacientů

Lektoři

 • as. MUDr. Václava Adámková, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
 • as. MUDr. Helena Ambrožová, CSc., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Zuzana Blechová, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • MUDr. Miroslav Helcl, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Jiřina Hobstová, CSc., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno
 • prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Lenka Krbková, CSc., Klinika dětských infekčních nemocí, LF MU a FN Brno
 • as. RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí LF a FN Hradec Králové
 • as. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. Infekční klinika LF a FN Plzeň
 • doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
 • MUDr. Dora Tomíčková, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce


Zpět
Archiv programů
Úvodní stránka

SIL © 7. 3. 2012, aktualizace 9. 3. 2012, 23. 3. 2012