Zpět na úvodní stránku

Antibiotický kurz pro kliniky - 2. blok: záložní antibiotika, nozokomiální infekceMísto a čas konání: Hotel Tři věžičky, 17. 6. - 18. 6. 2011

Hlavní organizátor: Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Program:

     Čtvrtek 16. 6. 11: Příjezd, ubytování

     Pátek 17. 6. 11: od 8,00

 • Doc. Beneš, Ing. Schneiderka: Zahájení
 • Doc. Beneš: Záložní ATB proti gramnegativním mikrobům: karbapenemy, aztreonam, kolistin
 • Dr. Nyč: Záložní ATB proti grampozitivním mikrobům: glykopeptidy, linezolid (+ tigecyklin)
 • Dr. Žampach: Odpověď organismu na infekci, typy zánětlivé reakce
 • Dr. Nyč: Mechanismy rezistence na ATB
 • Doc. Urbánek: ATB při renální insuficienci
 • Doc. Urbánek: Měření hladin ATB v intenzivní péči
 • Dr. Tejkalová: ATB profylaxe v chirurgických oborech
 • Doc. Růžička: Význam biofilmu v patogenezi a léčbě infekcí
 • Dr. Tejkalová: Kazuistika
 • Mgr. Brandejsová: Klinické studie, legislativa, registrace léků

     Sobota 18. 6. 11:

 • Doc. Beneš: Aminoglykosidy
 • Dr. Rozsypal: Rifampicin a antituberkulotika, rifaximin
 • Ing. Hrabák: Mechanismy rezistence na beta-laktamová ATB
 • Dr. Válková: Markery infekce
 • Doc. Beneš: Význam anaerobů
 • Dr. Džupová: Léčba plynaté sněti
 • Dr. Kouba: Léčba febrilní neutropenie
 • Doc. Beneš, Dr. Džupová: Kazuistiky
  16,00
 • Doc. Beneš, Ing. Schneiderka: Zakončení

Verze pro tisk
Verze pro tisk

Zpět
Archiv programů
Úvodní stránka

SIL © 15. 5. 2011