Úvodní stránka

Odborné dokumenty

Koncepce oboru a vzdělávací program

Nahoru

Zákony

Nahoru

Vládní nařízení

Nahoru

Vyhlášky

Nahoru

Metodické pokyny, metodická opatření

Nahoru

Doporučené postupy

Doporučené postupy sdílené s jinými odbornostmi

 • Doporučené postupy pro praktické lékaře
  [http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu]
 • Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Konsensus používání antibiotik II. Makrolidová antibiotika
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Konsensus používání antibiotik III. Chinolony
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Infekční endokarditida. Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Doporučení pro nemocné disponující k vzniku IE - 14
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Standard efektivní klinické péče v přednemocniční neodkladné péči (PNP): Invazivní meningokoková onemocnění
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Postup péče o novorozence HBsAg pozitivních a anti-HCV pozitivních matek
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Měchurová A, Unzeitig V, Vlk R. Doporučený postup při diagnostice a léčbě kolonizace streptokoky skupiny B v těhotenství a za porodu. Klin mikrobiol inf lék 2006;12(2):76-77
  [Úplný text v KMIL]
 • Doporučený postup pro kontrolu výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou nebezpečnou antibiotickou rezistencí ve zdravotnických zařízeních
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Komentovaný souhrn připomínek ke směrnici MRSA
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Doporučený postup při odběru klinického materiálu pro diagnostiku respiračních virů
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Kolek V, Kolář M, Kašák V, Beneš J, Dindoš J. Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých. Vydán: květen 2011
  [Úplný text (ve formátu .pdf, bez redakčních úprav)]
 • Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice (8. 12. 2015)
  [Úplný text]
 • Doporučený postup České vakcinologické společnosti pro prevenci a očkování proti klíšťové encefalitidě (8. 2. 2016)
  [Úplný text]
 • Doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním (3. 2. 2018)
  [Úplný text]
 • Mezioborový doporučený postup: Specifická léčba dospělých pacientů s infekcí COVID-19 (27. 3. 2020)
  [Úplný text, dokument PDF]
 • Doporučený postup pro zobrazování pacientů s potvrzeným onemocněním covid-19 ve FN Hradec Králové (21. 4. 2020)
  [Úplný text]
 • Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím v České republice (10. 12. 2019)
  [Úplný text]
 • Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování proti chřipce (21. 9. 2020)
  [dokument PDF]
 • Algoritmy popisující management akutních respiračních onemocněni s použitím antigenních testů k detekci původce covidu-19 zde (3. 11. 2020)
 • Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covidem-19 (6. 11. 2020)
  [dokument PDF]
 • Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami ze dne 30.12. 2020
  [dokument PDF]
 • Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami (25. 1. 2021)
  [Úplný text]

Doporučené postupy SIL

 • Beneš J, Kümpel P, Matouch O. Profylaxe lyssy: Konsensus představitelů infekčních pracovišť v ČR a NRL pro vzteklinu
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Machala L, Kodym P, Rozsypal H, Staňková M, Sedláček D. Doporučený postup diagnostiky a terapie toxoplazmózy u osob s HIV infekcí. Klin mikrobiol inf lék 2007;13(6):248-252
  [Úplný text v KMIL]
 • Galský J, Hobstová J. Chlamydiové infekce - diagnostika a léčba. Vydán: únor 2012
  [Úplný text]
 • Beneš J, Husa P, Nyč O, Polívková S. Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile. Verze 17. 6. 2014
  [Úplný text]
 • Musil D, Balejová M, Horníková M, Chrdle A, Mallátová N, Nyč O, Chmelík V, Gallo J, Jahoda D, Stehlík J. Infekce endoprotéz: doporučení antibiotické léčby. Datum vydání: březen 2017
  [Úplný text]
 • Džupová O, Helcl M, Kračmarová R, Krbková L, Pařízková R, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy. Datum vydání: květen 2017
  [Úplný text]
 • Geleneky M, Prášil P, Kodym P. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy. Datum vydání: listopad 2017
  [Úplný text]
 • Husa P, Šperl J, Urbánek P, Fraňková S, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B. Datum vydání doporučení: září 2017.
  [Úplný text]
 • Dlouhý P. Pracovní postup pro poskytování preexpoziční profylaxe (PrEP) infekce lidským virem imunodeficience (HIV). Datum vydání: duben 2018.
  [Úplný text]
 • Polívková S, Vojtilová L, Husa P, Beneš J. Doporučený postup fekální bakterioterapie pro léčbu rekurentní klostridiové kolitidy. Datum vydání: duben 2018.
  [Úplný text]
 • Rozsypal H, Blechová Z, Krbková L, Labská K. Doporučený postup profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců. Datum zveřejnění: 8. 4. 2018, datum nabytí platnosti: 13. 7. 2018.
  [Úplný text]
 • Stejskal F, Nohýnková E, Kosina P, Kulichová J. Diagnostika, léčba a profylaxe malárie v České republice. Datum vydání: duben 2018.
  [Úplný text]
 • Krbková L, Kybicová K, Pícha D, Roháčová H, Smíšková D. Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy. Datum zveřejnění: 30. 9. 2018.
  [Úplný text]
 • Kosina P, Blechová Z, Koten J, Rozsypal H, Chlíbek R, Beneš J, Petroušová L, Rožnovský L. Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/ asplenií). Datum aktualizace: 24. 3. 2019.
  [Úplný text]
 • Urbánek P, Fraňková S, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: leden 2019.
  [Úplný text (ve formátu .pdf bez redakčních úprav)]
 • Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Dlouhý P, Kapla J, Jilich D, Veselý D, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Zlámal M. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: 25. 6. 2019.
  [Úplný text, dokument PDF]
 • Holub M, Arientová S, Rozsypal H, Labská K, Mašata J, Kacerovský M, Zach J. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu genitálního herpesu u žen. Datum vydání: 8. 12. 2019.
  [Úplný text, dokument PDF]
 • Sedláček D, Petroušová L, Labská K. Doporučený postup prevence a léčby onemocnění vyvolaných virem varicely a zosteru (VZV) u osob s imunodeficity. Datum vydání: 10. 2. 2020.
  [Úplný text]
 • Kümpel P, Holub M, Roháčová H, Plíšek S. Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19. Datum vydání: 4. 12. 2020
  [Úvod, dokument PDF, dokument docx]
 • Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice. Verze z 8. 4. 2021 (13. 4. 2021)
  [Úplný text, dokument PDF]
 • Následná péče o pacienty po covidu-19. Datum vydání: 16. 4. 2021 (19. 4. 2021)
  [Úplný text, dokument PDF]
 • P. Dlouhý, M. Štefan, A. Chrdle, H. Bartoš: Manuál pro lékaře standardních COVID stanic. Datum vydání: 13. 4. 2021
  [Úplný text, originální dokument PDF]
 • NOVÝ M. Štefan, A. Chrdle, P. Husa, J. Beneš, P. Dlouhý: Covid-19: diagnostika a léčba. Doporučený postup SIL ČLS JEP. Datum vydání: 19. 4. 2021
  [Úplný text, originální dokument PDF]

Nahoru

Návrhy doporučených postupů a diskuze k nim

 • Standard léčebného postupu: Plynatá sněť
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Beneš J, Unzeitigová M. Příspěvek k doporučeným postupům pro péči o MRSA-pozitivní pacienty.
  Klin mikrobiol inf lék 2006;12(4):169-172
  [Úplný text v KMIL]
 • Jilich D, Machala L, Rozsypal H, Aster V, Staňková M. Návrh doporučeného postupu očkování u dospělých osob infikovaných virem HIV-1. Klin mikrobiol inf lék 2008;14(2):59-64
  [Úplný text v KMIL]
 • Chmelík V. Diagnostika a léčba chřipky. Stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Verze 1
  [Úplný text]

Nahoru

Příklady vnitřních doporučených postupů a praktických pokynů pracovišť

 • Beneš J. Řešení problematiky chřipky na Infekční klinice FN Na Bulovce (Závěry z porady vedení Infekční kliniky FN Na Bulovce konané 11. 11. 2009)
  [Úplný text]

Nahoru

Jiné dokumenty legislativní povahy

 • Definice případů nového viru chřipky A(H1N1) pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Doporučení MZ ČR v případě podezření na infekci H1N1 (provizorium z 29. 4. 2009)
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018-2022, MZd, Praha, říjen 2017
  [úplný text]
       Dokumenty z Úředního věstníku Evropské unie
 • Rozhodnutí komise ze dne 10. 7. 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES o přenosných nemocech, které musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Rozhodnutí komise ze dne 10. 7. 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/253/ES, pokud jde o definice případů pro hlášení chřipky A(H1N1) do sítě Společenství
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Rozhodnutí komise ze dne 10. 7. 2009, kterým se mění rozhodnutí 2002/57/ES o systému včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
  [Úplný text ve formátu .pdf]

Nahoru

Ostatní dokumenty

Nahoru
Zpět
Úvodní stránka

SIL © 2021