Zpět na úvodní stránku

Diskuze k tématu infekce spojené se zdravotní péčí

P. Smejkal napsal(a) svůj příspěvek 21. 11. 2013 v 14:38:

K výbornému příspěvku prim. Šťastníka přikládám ještě návrh zjednodušených preventivních "bundlů" (balíčků) pro další nozokomiální nákazy, z nichž se "checklisty" v každé nemocnici dají lehce zhotovit. Začíná to být "fun" (legrace?)
Zdroj: National Health Safety Network

1. Urinary Cath. Bundle Measures: (NHSN 2013 criteria)
Assess need for indwelling catheter
Aseptic technique during insertion including hand hygiene (before gloving and after glove removal), drape, antiseptic cleaning of the meatus
Documentation of proper securement device
Documentation of daily catheter care
Unobstructed flow of urine within drainage tubing and bag. (tubing w/o kinks, bag off the floor and below bladder level
Daily ongoing assessment for catheter removal. (removal within 48 hrs of surgery is the standard)

2. VAP/VAE Bundle compliance:
Elevate the head of bed to 30-45 degrees
Daily "sedation vacation" and daily assessment of readiness to extubate
Peptic ulcer disease (PUD) prophylaxis – avoid proton pump inhibitors
Deep vein thrombosis (DVT) prophylaxis (unless contraindicated)
Mouth Care (chlorexidine swabs if possible)

3. Central Line Bundle Compliance:
Hand hygiene
Maximum barrier precautions (full body drape, sterile gown, gloves, cap, mask during insertion)
Chlorhexidine skin asepsis (2% acceptable, 4% optimal (AORN 2013) (let dry at least 30 seconds, 2 min. is optimal))
Optimal site selection, with subclavian vein as the preferred site for non-tunneled catheters.
Daily review of line necessity with prompt removal of unnecessary lines.

Additional measures:
Antimicrobial dressing
Scrub the hub (at least 15 seconds)
Antimicrobial catheters as a last resort if infections cannot be controlled


H. Rozsypal napsal(a) svůj příspěvek 7. 2. 2014 v 23:05:
Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se do diskuze připojil pouze spamovací robot, vymazal jsem jeho příspěvky, připojil český překlad příspěvku prim. Smejkala a (snad přechodně) blokuji diskusi:

Tzv. balíčky k prevenci nozokomiálních infekcí (National Health Safety Network 2013):

1. Balíček opatření pro močové katétry (kritéria NHSN 2013)
Posoudit potřebu zavedení permanentního katétru
Aseptický postup při zavádění, včetně hygieny rukou (před navléknutím a po svléknutí rukavic),
překrytí nesterilního okolí, očištění ústí močové trubice antiseptikem
Dokumentace správného upevňovacího zařízení
Dokumentace denní péče o katétr
Volný průchod moči během drenážní trubky a tašky (zprůchodnění smyčky bez zalomení,
sběrný sáček pod úrovní močového měchýře a nedotýkající se podlahy)
Denní posouzení nezbytnosti katétru (obvyklé je odstranění do 48 hodin po operaci)

2. Balíček prevence ventilátorové pneumonie a jiné komplikace:
Elevace hlavy do 30-45°
Každodenní přerušení sedace s posouzením možnosti extubace
Profylaxe stresového žaludečního vředu, nepoužívat inhibitory protonové pumpy
Profylaxe hluboké žilní trombózy (pokud není kontraindikována)
Péče o dutinu ústní (vhodné jsou tampóny s chlorhexidinem)

3. Péče o centrální žilní katétr:
Hygiena rukou
Maximální bariérová opatření (během zavádění obléknout sterilní plášť, rukavice, čepici, masku)
Asepse kůže pomocí chlorhexidinu (2% přijatelné, 4% optimální (AORN 2013) (nechte zasychat alespoň 30 sekund, optimálně 2 minuty))
Výběr optimálníh místa, pro netunelované katétry je preferovaným vstupem podklíčková žíla (v. subclavia)
Denní přehled o využití žilního vstupu, aby případně mohl být co nejdříve zrušen

Další opatření:
Krytí antimikrobiálním obvazem
Mechanicky očistěte vstup katétru (nejméně 15 sekund)
Použití katétrů impregnovaných antimikrobiální příměsí, kde nelze uplatňovat standardní preventivní opatření


H. Rozsypal napsal(a) svůj příspěvek 7. 2. 2014 v 23:06:
Milí přátelé, omlouvám se za zablokování diskuse, ale prostor se stal obětí spamovacího robota.


Přidat vzkaz
Zpět
Stránka Pracovní skupiny SIL pro infekce spojené se zdravotní péčí
Úvodní stránka

Strana generována 16. 09. 2019