Zpět na úvodní stránku

Diskuze k tématu chlamydiové infekce

H. Rozsypal napsal(a) svůj příspěvek 09. 02. 2012 v 22:51:

Těšíme se na vaše názory, zkušenosti a připomínky!


Nádvorník napsal(a) svůj příspěvek 20. 02. 2012 v 21:25:
K navrhovanému postupu bych měl jednu připomínku.
Osobně bych tak moc "neopovrhoval" v diagnostice sérologií, protože i při její problematice je stále nejčastěji prováděné vyšetření k určení dg.. Přimlouval bych se alespoň o nějaký přehled jejího hodnocení - viz. např. Zprávy CEM z roku 2009 (str. 254-257) pro hodnocení chl. trachomatis a nebo z r. 2009 (str. 510-514) pro hodnocení chl. pneumonie. Nejaktuálnější by asi bylo požádat Dr. Zákouckou NRL SZÚ o současné stanovisko k hodnocení sérologie.
Konstatování v sérologii, že pro dg. je průkazný pouze vzestup IgG na čtyřnásobek se mi zdá málo, i když s tím vřele souhlasím. Dle mého názoru by tam mohla být uvedena alespoň zmínka o dynamice tvorby protilátek a jejich mizení v rozdílu mezi protilátkou rodovou a druhovou, rozdíl v hodnocení IgM a IgA protože tento dopor. postup by měl být využitelný i pro jiné odbornosti než je naše. A při nejasnostech mohou PL, gynekologové, pneumologové, revmatologové... pacienta odesílat k nám k posouzení nálezů a event. doplnění o PCR DNA. Pokud mám zkušenosti, tak i řada gynekologů např. PCR nedělá z prostého důvodu: "Je to pro mě strašně drahé, přes
1000 Kč je to prakticky vždy negat., tak dám stejně nějaká ATB"....
Zdraví a úspěšnou práci přeje
V. Nádvorník


Janečková Marie napsal(a) svůj příspěvek 21. 02. 2012 v 11:46:
Vážení kolegové. Připojuji zkušenost z praxe.
Mladý muž XY, s výtokem z uretry po styku, léčen již gyrablokem, když přichází na vyšetření. Provádíme odběr k diagnostice chlamydií PCR DNA Chl. trachomatis. Nález je pozitivní. Léčen azitromicinem 3 dny. Po léčbě odběr PCR Chl. trachomatis - pozitivní. Léčen ještě doxycyklinem dle dopor. postupů/ DP/ Po léčbě PCR Chl.pozitivní.
máte podobnou zkušenost?
Doporučuji kontroly neprovádět( není to ani v DP ) Zřejmě jde o perzistenci genetického materiálu v epiteliích uretrální sliznice. Vysvětluji si to správně ?


Jan Galský napsal(a) svůj příspěvek 07. 03. 2012 v 17:56:
ad MUDr.Nádvorník
Sérologie je založena na detekci rodově a druhově specifických protilátek. Komplement fixační reakce, využívající protilátky proti skupinovému antigenu (například chlamydiovému lipopolysacharidu), se nahradila rodově specifickým testem ELISA a druhově specifickým mikroimunofluorescenčním (MIF) testem. Testy mají určité limitace a mnoha případech je interpretace obtížná. K vzestupu protilátek dochází u systémových onemocnění. U lokalizovaných slizničních onemocnění nelze očekávat významnou odpověď. Mikroimunofluorescencenční metodou jsou detekovány protilátky pro vnějšímu membránovému proteinu (major outer membrane protein, MOMP), jež jsou druhově specifické a mohou rozlišit C.trachomatis, C.psittaci a C.pneumoniae. Ale například specificita MIF proti C.pneumoniae nebyla recentně ve studiích potvrzena (11-13). Signifikantní interference v testech může být způsobena také dalšími druhy z čeledí Parachlamydia, Simkania, Waddlia..Navíc interpretace je omezena v rozlišení akutní infekce, rekurence, reinfekce, persistující a „chronické infekce“. U kosmopolitně se vyskytujících sérotypů C.trachomatis a u C.pneumoniae a s možnými zkříženými reakcemi s jinými chlamydiemi nemají protilátky ve třídě IgG, kromě čtyřnásobného vzestupu titru protilátek u akutní primoinfekce, vypovídající hodnotu. Prevalence protilátek ve třídě IgG proti C.trachomatis je u vysoce sexuálně aktivních dospělých osob ve 30-60% a C.pneumoniae postupně narůstá od předškolního věku až na 70% v dospělosti (anamnestické protilátky). U pouze slizničních infekcí se IgM protilátky často netvoří nebo naopak mohou být nespecificky zvýšené. IgA protilátky přetrvávají týdny až měsíce po akutním onemocnění a interpretace u persistující infekce není jasná. Ani protilátky proti cHSP60 nemají jasnou interpretaci. Z výše uvedeného vyplývá, že sérologie chlamydiálních infekcí je problematická v sensitivitě, specificitě a v reprodukovatelnosti výsledků v jednotlivých třídách protilátek i v titrech, není k dispozici iniciálně při akutním onemocnění, a proto je nutné se řídit především klinickým obrazem nemoci. Eventuální vyšetření je vhodné domluvit s laboratoří, se kterou pracoviště spolupracuje(14) (Tabulka č.3)
Některé laboratoře mohou konfirmovat nález metodou imunoblott. Imunoblott má antigeny všech tří druhů chlamydií. Každý antigen má bodovou hodnotu a počítá se celkové skóre, které ukáže zda jde o specifickou reaktivitu vzorku. Obvykle jsou blotty dostupné v třídách IgG a IgA, méně často v IgM. Imunoblott pomůže rozlišit, zda jde o specifickou nebo nespecifickou reaktivitu. Protilátky se v blottu objevují později než v MIF (ale srovnatelně s metodami ELISA), je nutné opatrně hodnotit odběry u akutních infekci v časné fázi, u nichž může být blott falešně negativní. V blottu mizejí protilátky dříve, než v ostatních metodách, vyšetření může být přínosem hlavně pro odlišení stavu po infekci od přetrvávání aktivní infekce.
test senzitivita % specificita % detekční hladina (EB)
ELISA 40-60 99,5 1000-10000
NAT 40-65 99,0 1000-10000
Fluorescenční detekce
antigenu přímými
protilátkami 50-80 99,8 50-1000
Buněčná kultura 50-90 99,9 10-100
NAAT děložní hrdlo 81-100 99,7 1-10
moč žena 80-96
moč muž 90-96
Tabulka 3. Laboratorní testy a jejich specificita a sensitivita.
NAT – neamplifikační detekce nukleových kyselin
NAAT – amplifikační detekce nukleových kyselin (například polymerázová řetězová reakce)

Sérologie také není levná a její interpretace je velmi problematická. Všechny metody jsou závislé na SLP (správné laboratorní praxi) a samozřejmě i na vybavení a reagenciích. Mezi jednotlivými laboratořemi jsou významné rozdíly (kosmopolitně).


Jan Galský napsal(a) svůj příspěvek 08. 03. 2012 v 07:45:
ad MUDr.Janečková
Vysoká detekční schopnost amplifikačních metod je schopna zachytit minimální množství nukleových kyselin (viz výše tabulka). Závisí tedy na době odběru po přeléčení i na typu odběru (stěr nebo moč). Samotná antibiotická terapie neukončuje ani proces zánětu, ani nelikviduje chlamydie. Je nutná participace imunitní reakce, především "úklidová fáze" a restaurace epitelu.
Nález pozitivity je nejčastější u reinfekcí, kdy nejsou současně léčeni všichni sexuální partneři. Tato situace nastává díky stigmatu a utajení STD, častěji u žen. I přes doporučení není pak partner léčen. U nevěry se stírá rozdíl mezi ženami a muži. Dále při špatné adherenci k léčbě, zvláště u mužů.
U pacientů, u kterých není klinika, nemají potíže, kontroly neprovádíme
1. resistence je vzácná
2. není nákladově efektivní
Přetrvávání obtíží může být způsobeno i dalšími STD a u žen dysmikrobií po terapii, apod.

Diskuse byla 4. 1. ´15 uzavřena

Úvodní stránka

Strana generována 21. 01. 2022