Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy Volná místa
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Covid-19
(abecedně/ chronologicky)
Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde


Covid-19

Postupy a návody:
- diagnostiky a léčby covidu-19
   (podrobný) NOVÝ!
- diagnostiky a léčby covidu-19
   na standardním covidovém
   oddělení NOVÝ!
- diagnostiky a léčby covidu-19
   mimo nemocnici NOVÝ!
- managementu v ordinaci
   praktického lékaře
- následné péče po covidu-19
   NOVÝ!
- péče o pacienty s covidem-19
   (zjednodušený)
- získání remdesiviru
- léčby a postexpoziční
   profylaxe monoklonálními
   protilátkami NOVÝ!
Návod k získání remdesiviru
- léčby rekonvalescentní
   plazmou
- léčby ivermektinem
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covidu-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- nařízení a ukončení izolace/
   karantény NOVÝ!
- lhůty pro výjimky z testování
- posouzení významnosti
   kontaktu
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP
- rady pacientům NOVÝ!

covid-19
 
na stránce https://infekce.cz/

...vše o covidu-19 zde


Další vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky
- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP,
   očkování NOVÝ!,
   PrEP NOVÝ!)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- komentář k DP LB
- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)
- proti rotavirovým infekcím
- proti chřipce
- proti covidu-19 mRNA
  vakcínami
- proti covidu-19 - přehled
  vakcín
- proti covidu-19 u dětí NOVÝ!
- proti covidu-19 - dodatečné
  dávky NOVÝ!
- infikovaných HIV NOVÝ!

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.

Program vzdělávacích akcí IPVZ na prosinec 2021 a na rok 2022

M. Trojánek, 29. 11. 2021

Logo IPVZ

...zde


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 44-46/2021

A. Hozák, 27. 11. 2021

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Přehled atestací 2012-2021

J. Beneš, 17. 11. 2021

Vážení kolegové,
   shromáždil jsem údaje o atestovaných za posledních 10 let, tj. od doby, kdy atestace v oboru Infekční lékařství přešly z kompetence IPVZ do kompetence lékařských fakult.

Počty atestantů v jednotlivých letech

...více


Témata:
19. 1. Mykózy a dermatofytózy, alergie spojené s plísněmi, vzácné a importované mykózy.
20. 1. Pohlavně přenosné nemoci sensu lato, včetně virových hepatitid a infekce HIV
21. 1. Malá škola: Infekce a koagulace

Podrobnosti na https://tmos.cz/


Narodilo se dalších devět infektologů

D. Sedláček, 14. 11. 2021

    Ve dnech 11. a 12. 11. 2021 proběhly na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny LF UK a FN v Plzni podzimní atestace z oboru infekční lékařství.

Podzimní atestace 2021 v Plzni

Podzimní atestace 2021 v Plzni

...více


Kredbova cena 2022

O. Džupová, 9. 11. 2021

Ocenění SIL     Výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP vyhlašuje soutěž o Kredbovu cenu 2022 za nejlepší časopiseckou publikaci a nejlepší knihu v oboru infektologie vydané v letech 2020-2021. Hlavním kritériem při hodnocení publikací bude konkrétní význam pro klinickou praxi v infektologii.

...více


Výběrové řízení na funkci zástupce přednosty pro LPP Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

D. Sedláček, 9. 11. 2021

Fakultní nemocnice Plzeň

    Fakultní nemocnice Plzeň vypisuje výběrové řízení na funkci zástupce přednosty pro LPP Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny.

...více


Informace o termínech PG kurzu a atestací v oboru Infekční lékařství v roce 2022

J. Beneš, 5. 11. 2021

    Termíny konání postgraduálního kurzu a atestací v oboru Infekční lékařství v roce 2022 byly navrženy takto:
 ● předatestační kurz organizuje 2. LF UK
   (doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.) 28. 2. - 4. 3. 2022
 ● jarní atestace organizuje LF OU
   (doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.) 3.-4. 5. 2022
 ● podzimní atestace organizuje LF HK
   (doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.) 23.-25. 11. 2022

...více


Cena prezidenta ČLK za vzdělávání MUDr. Milanu Trojánkovi, Ph.D.

M. Štefan, 5. 11. 2021

    Gratulujeme kolegovi MUDr. Milanu Trojánkovi, Ph.D. k udělení Ceny prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 4. 11. 2021 v Praze.

Cena prezidenta ČLK za vzdělávání MUDr. Milanu Trojánkovi, Ph.D.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 42-43/2021

A. Hozák, 5. 11. 2021

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Nařizování karantény a izolace v souvislosti s covidem-19

28. 10. 2021

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 (pdf)


Aktuální verze doporučených postupů a manuálů k problematice covidu-19

P. Dlouhý, 22. 9. 2021

    Klinická skupina COVID Ministerstva zdravotnictví projednala soubor aktualizovaných doporučených postupů a manuálů k diagnostice a léčbě covidu-19 předložených Společností infekčního lékařství ČLS JEP:
● Chrdle A, Dlouhý P, Štefan M. Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice
● Dlouhý P, Štefan M, Chrdle A, Bartoš H. Manuál pro lékaře covidových oddělení
● Husa P, Dlouhý P, Chrdle A. Následná péče o pacienty po covidu-19 (odborné stanovisko)
● Arias AR, Chrdle A, Dlouhý P. Rady pacientům: domácí léčba covidu-19
● Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba (velký doporučený postup)

    Klinická skupina podrobně diskutovala zejména zajištění diagnostiky a léčby covidu-19 mimo nemocnice včetně návrhů praktických lékařů. Klinická skupina považuje výše uvedené texty za velmi užitečný soubor odborných dokumentů a doporučuje poskytovatelům zdravotní péče jejich využívání.

    Ministerstvo zdravotnictví je zpřístupní na svých webových stránkách. Všechny texty jsou obsaženy v aktuálním čísle časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.


Starší zprávy

...zde
 

Webcasty

● Webcasty IPVZ

Webcasty IPVZ ...zde

● Webcasty ČLK

Vzdělávací portál ČLK

...zde


Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Prosinec 2021

● 7. 12. 2021; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

Leden 2022

● 19.-21. 1. 2022
Třeboň ´22, 29. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
Témata: Mykózy a dermatofytózy, alergie spojené s plísněmi, vzácné a importované mykózy - Pohlavně přenosné nemoci sensu lato, včetně virových hepatitid a infekce HIV - Malá škola: Infekce a koagulace
Organizátoři: Prim. Chrdle, dr. Šůs
Odborný garant: SIL, SEM, SLM
Podrobnosti (na stránce tmos.cz)

Mezioborový seminář Třeboň '22

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2021

Vybrané zahraniční akce

...zde


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 29. 11. 2021
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI