Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Klinika infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup u
- léčby covid-19 NOVÝ!
- získání remdesiviru NOVÝ!
- léčby rekonvalescentní
   plazmou
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covid-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- ukončení izolace/ karantény
   NOVÝ!
- posouzení významnosti
   kontaktu NOVÝ!
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP

covid-19
 
na stránce https://infekce.cz/


- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Vážení členové Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP,

do ukončení (elektronických) voleb do výboru a revizní komise Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP zbývá

- - dnů, - - hodin, - - minut, - - sekund


Postup získání remdesiviru (Veklury™) pro konkrétního pacienta

J. Kulichová, H. Rozsypal, 16. 9. 2020

Postup získání remdesiviru

...více


Mezioborové stanovisko Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s covidem-19

16. 9. 2020

    Pracovní skupina "Advisory Board" vybraná firmou Gilead Sciences s.r.o. vyšla ze současných možností dodávání remdesiviru (Veklury™) a ve stanovisku určila optimální cílové skupiny pro použití léku.

    Úplný text (ve formátu .pdf)

...více


Česko má nedostatek infekčních lůžek, infektologové žádají posílení. Zpráva ČTK

15. 9. 2020

   Tisková konference Postavení a budoucnost infekčního lékařství v ČR s ohledem na pandemii COVID-19 se konala 15. září 2020 v přednáškovém sále Lékařského domu. Důležité informace a závěry shrnuje tisková zpráva ČTK.

   Česko má nedostatečnou kapacitu infekčních lůžek v nemocnicích. Jejich počet klesl za poslední tři desetiletí na čtvrtinu. V celé zemi je jich teď tisícovka. V krajích jsou navíc rozmístěna nerovnoměrně. Zatímco na Vysočině připadá na 100 000 obyvatel zhruba 18 lůžek, ve Středočeském kraji to nejsou ani dvě. Údaje dnes na tiskové konferenci zveřejnila odborná Společnost infekčního lékařství (SIL). Žádá posílení oboru.

...více


Ovlivním vývoj infektologie v příštích letech?

P. Smejkal, 15. 9. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
    nyní probíhají volby do výboru SIL na další 4 roky. Chybí mi kampaň se smyslu tříbení názorů na další směřování infekčního lékařství, kterou jsme se pokusili rozproudit na jaře. Jdu se svou kůži na trh a nebojím se říkat nepříjemné věci, což jste možná zaregistrovali. A nebojím se za to nést odpovědnost. I proto poprvé v životě kandiduji do výboru odborné společnosti. Současně se přimlouvám za volbu kandidátů, kteří podporují infektologii konzultační stejně jako lůžkovou. Můj případ "tabulkového epidemiologa" je znám. Jinak, než pod jiným pracovním zařazením v nemocnici bez lůžkového infekčního oddělení, konziliární infektologie zatím dělat nejde... Tedy: Každá větší nemocnice by měla mít svého infektologa...

...více


The CEE Meeting on Viral Hepatitis and HIV 2020

D. Blažková, 14. 9. 2020

    Poslední příležitost k přihlášení na 6. ročník Středoevropského a východoevropského zasedání o virové hepatitidě a infekci HIV (The Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and HIV), které se bude konat ve virtuální podobě 17.-18. září 2020.

webová stránka kongresu


Nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování

14. 9. 2020

    Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví ČR zabývající se řešením epidemie covidu-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování, novinky projednala Rada vlády pro zdravotní rizika a vešly v platnost 14. 9. 2020.

...více


Tisková konference SIL ČLS JEP Postavení a budoucnost infekčního lékařství v ČR s ohledem na pandemii COVID-19

J. Veselá, 11. 9. 2020

    Dovolte pozvat vás na v tuto dobu tak důležitou tiskovou konferenci, která se bude konat v úterý 15. září 2020 od 11 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

      Program naleznete v pozvánce a podrobnosti...

...zde


Volby do výboru a revizní komise SIL ČLS JEP

7. 9. 2020

Vážení členové Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP,

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP e-mailem jste byli osloveni organizátorem gReception k volbám do výboru a revizní komise SIL ČLS JEP pro volební období 2020-2024. Nenechte se mýlit nesprávným označením online hlasování “Volby do výboru ČIS ČLS JEP”. Tato chyba nevzešla ani z výboru, ani z volební komise.

...více


Výbor SIL před koncem volebního období


Plánovací scénář Budoucnost oboru Infekční lékařství

M. Štefan, 10. 3. 2020

      V příloze poskytuji zájemcům k dispozici svoji závěrečnou práce MBA studia na téma "Budoucnost infekčního lékařství". Tato práce byla jedním z podkladů pro vypracování recentně zveřejněného návrhu koncepce oboru kolektivu autorů.

Budoucnost oboru Infekční lékařství

...více


Budoucnost infekčního lékařství v České republice

A. Chrdle, M. Štefan, M. Trojánek, K. Herrmannová, J. Sagan, H. Bartoš, P. Smejkal, 5. 3. 2020

Vážení kolegové,
    na základě celé řady podnětů bychom rádi iniciovali diskuzi o budoucností infekčního lékařství (IL) v České republice. Velmi si vážíme práce a úsilí těch, kteří obor od sametové revoluce formovali do dnešní podoby a k tomuto oboru nás přivedli, ale cítíme, že nová dekáda před nás staví i nové výzvy.

Infekční pavilon Nemocnice Na Bulovce v roce 2050

...více


Mám, smím, chci či mohu kandidovat do výboru?

A. Chrdle, 1. 3. 2020

...zde


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 36/2020

A. Hozák, 9. 9. 2020

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 34-35/2020

A. Hozák, 3. 9. 2020

...více


XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Pozvánka (ve formátu .pdf)
Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)


Obsah Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zkrácení karantény a izolace

31. 8. 2020

      Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb a orgánům veřejného zdraví s účinností od 1. září 2020 mimořádné opatření, které ukládá podmínky karantény a jejího ukončení osob v kontaktu s osobami s covidem-19 a pozitivními na SARS-CoV-2 a podmínky izolace a jejího ukončení pozitivně testovaných osob. Odstavec 2 uvádí odlišný postup ukončení izolace u pracovníků ve zdravotních a sociálních službách.

...více


Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19

28. 8. 2020

    Aktualizovaná verze Doporučeného postupu SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19 nahrazuje verzi z 31. 5. 2020:

● Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19 (verze 28. 8. 2020) (ve formátu .pdf)
● Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19 (verze 28. 8. 2020) (ve formátu .docx)

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 32-33/2020

A. Hozák, 19. 8. 2020

...více


Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení se bude konat v náhradním termínu

S. Plíšek, 18. 8. 2020

    Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení se bude konat v náhradním termínu 21.-23. 10. 2020 opět na Husově boudě v Krkonoších.


Ústřední vojenská nemocnice hledá sekundárního lékaře pro Kliniku infekčních nemocí

Bližší informace (na stránce ÚVN)


7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Září 2020

● 15.-17. 9. 2020
29. Pečenkovy epidemiologické dny, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: SEM, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, LF UK v Plzni
Hlavní organizátor: Prof. Pazdiora
Podrobnosti (na stránce kongresu)

Říjen 2020

● 1.-3. 10. 2020
XVI. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Pořádá: Česká vakcinologická společnost
Prezident kongresu: Prof. Chlíbek
Podrobnosti na www.vakcidny.cz

XVI. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 1.-3. 10. 2020

● 6. 10. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Očkování zdravotníků (původně plánované téma "Hepatitidy" se přesouvá na rok 2021)
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, Dr. Kosina, Dr. Vitouš, Dr. Kynčl
Akce se ruší a bude se konat v náhradním termínu příští rok, nejspíše na jaře 2021

●  7.–9. 10. 2020
XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn
Pořádá: KIN FN Hradec Králové
Odborní garanti: SIL, SSI
Prezident kongresu: Doc. Plíšek
Témata: Covid-19 - Neuroinfekce - Spondylodiscitidy - Protivirová léčba - Mezioborové přístupy v očkování - Cestovní medicína u dětí a seniorů - Varia
Pozvánka (ve formátu .pdf)
Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

● 20. 10. 2020
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová
Akce se ruší a bude se konat příští rok

● 21.-23. 10. 2020 (náhradní termín)
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátoři: Doc. Plíšek, prof. Beneš

Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše

●  28.-30. 10. 2020 (náhradní termín)
XLVIII. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
Pořádá: ČHS
Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

XLVIII. májové hepatologické dny, Olomouc, 28.-30. 10. 2020

Listopad 2020

● 3. 11. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Biologická léčba a infekce
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Prof. Holub, prof. Husa, dr. Stejskal

● 14. 11. 2020
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátor: prof. Beneš

● 19.-20. 11. 2020
7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN a LF UK Plzeň ve spolupráci se SIL, SZÚ a ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
Podrobnosti (na stránce FN Plzeň)

7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Prosinec 2020

● 1. 12. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 18.- 20. 12. 2020
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2020

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 15. 9. 2020
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI