Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP
- léčby a profylaxe varicely
  těhotných a novorozenců
- podmínky použití DP varicely
  těhotných a novorozenců
- fekální bakterioterapie

DP diagnostiky a/nebo léčby
- infekce VHB
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- chronické infekce VHC
- kolitidy vyvolané C. difficile
- infekce HIV
- hyposplenismu či asplenie
- lymeské borreliózy

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN

Průkaz

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

Novější stránka KMIL
Starší stránka KMIL
(od 1. čísla 1. ročníku do 5. čísla 14. ročníku)
Obsahy čísel z mezidobí
na zdejší stránce (od 6. čísla 14. ročníku do 5. čísla 15. ročníku)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Atestace jaro 2018

S. Plíšek, 14. 5. 2018

      Jarní atestační zkoušky se konaly v pátek 27. 4. 2018 na Klinice infekčních nemocí FN Hradec Králové. Atestační komise ve složení doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. - předseda (LF UK, Hradec Králové), prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (3. LF UK, Praha) a prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (1. LF UK, Praha) s potěšením oznamuje, že máme tři nové infektoložky.

Atestace jaro 2018

...více


XII. sympozium pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin

Webová stránka sympozia: likvor-sympozium.cz


XII. kongres České společnosti intenzivní medicíny, hotel Voroněž, Brno, 20.-22. 6. 2018

Podrobnosti na stránce www.csim.cz


XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, BVV, Rotunda, Brno, 6.-8. 6. 2018

    Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 5. květen 2018.


Sekce tropické a cestovní medicíny v novém složení

18. 4. 2018

...zde


Chlíbek R et al. Očkování dospělých Chlíbek Roman et al.
Očkování dospělých
1. vydání
Mladá fronta 2018
cena: 495 Kč

...více

Vliv nové legislativy na očkování v České republice

R. Chlíbek, 12. 4. 2018

    Teze z přednášky z XIX. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole.

...více


Doporučený postup fekální bakterioterapie pro léčbu rekurentní klostridiové kolitidy

9. 4. 2018

    Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Klostridiová kolitida v koloskopickém obraze

...zde


Odklad schválení doporučeného postupu profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců

H. Rozsypal, 8. 4. 2018

   Práce na doporučeném postupu profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců dospěla do závěrečné fáze. Konečná podoba DP byla opakovaně diskutována se specialisty minimálně čtyř lékařských oborů. Odborné aspekty byly postupně vyřešeny. Pro většinu tvrzení byla nalezena opora v epidemiologických údajích, výsledcích studií i závěrech zahraničních doporučení. Některá doporučení vyšla z logiky a zkušeností autorů.

...více


Návrh doporučeného postupu profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců

8. 4. 2018

Návrh doporučeného postupu Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Varicella gravidarum

...více


Preexpoziční profylaxe infekce HIV: 5P na základě 4E

H. Rozsypal, 8. 4. 2018
Komentář k přijetí Pracovního postupu pro poskytování PrEP infekce HIV

   Každoročně ve světě přibývají téměř 2 miliony infiovaných HIV, v ČR je okolo 250 nových případů za rok. Dosavadní preventivní opatření (léčba HIV pozitivních jako prevence, propagace bezpečnějšího sexu, programy s výměnou jehel a stříkaček pro IVDU) přináší výsledky, ale mají své limity. PrEP nabízí možnost, jak potlačit šíření HIV infekce i u osob, kde se klasické prostředky prevence neuplatňují nebo selhávají.

...více


Stanovisko výboru SIL k preexpoziční profylaxi infekce HIV

8. 4. 2018

   Na schůzi výboru SIL 13. 3. 18 bylo projednáno stanovisko odborné společnosti k pracovnímu postupu preexpoziční profylaxe (PrEP) infekce HIV připravenému skupinou kolem prim. Dlouhého. Pracovní postup byl schválen na schůzce pracovní skupiny lékařů HIV center ČR dne 10. 11. 2017.

...více


Pracovní postup pro poskytování preexpoziční profylaxe (PrEP) infekce lidským virem imunodeficience (HIV)

8. 4. 2018

Dokument pracovní skupiny lékařů HIV center České republiky

...více


Vzestup počtu invazivních meningokokových onemocnění v České republice

26. 3. 2018

    Vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy MUDr. P. Křížová, CSc. se spoluautory upozornila na webové stránce Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na vzestup počtu invazivních meningokokových onemocnění (IMO) v České republice v roce 2017 oproti předchozímu roku: celkem 68 (nemocnost 0,64/100 000 obyv.) oproti 43 (0,4/100 000).

Meningokok

...více


4th Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV, 11.-12. 10. 2018, Praha

Podrobnosti na stránce kongresu


Smrtelné případy pneumonie vyvolané stafylokokem produkujícím Pantonův-Valentinův leukocidin

19. 3. 2018

    Vedoucí Národní referenční laboratoře pro stafylokoky RNDr. P. Petráš, CSc. upozorňuje na letos již čtvrtý případ fulminantně probíhající pneumonie, jejímž původcem byl Staphylococcus aureus produkující Pantonův-Valentinův leukocidin (PVL). Od roku 2007 zaznamenala NRL pro stafylokoky CEM, SZÚ dvě desítky případů těžkých abscedujících pneumonií vyvolaných tímto původcem.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Květen 2018

● 16.-18. 5. 2018
46. májové hepatologické dny, České Budějovice
Pořádá: ČHS
Podrobnosti na stránce Congress Prague

● 19. 5. 2018
Klostridiový den - 4. ročník, hotel Hesperia, Olomouc
Téma: Mezioborový seminář věnovaný významu střevní mikrobioty, epidemiologii Clostridium difficile, diagnostice a léčbě klostridiových kolitid s nahlédnutím do duše pacientů
Odborný garant: SLM, SIL, ČIS
Organizační výbor: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová, doc. Kohout, dr. Vejmelka, dr. Polívková, prof. Beneš
Pozvánka (ve formátu .pdf)
Program (ve formátu .pdf)
Přihláška (ve formátu .docx)

Klostridiový den - 4. ročník

Červen 2018

● 5. 6. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Cestovní a tropická medicína
Pořádá: SEM
Koordinátor: Prof. Beran
Program (na stránce SEM)

●  6.-8. 6. 2018
XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, BVV, Rotunda, Brno
Pořádá: Klinika infekčních chorob FN Brno
Odborní garanti: SIL, SSI, LF MU
Prezident kongresu: Prof. Husa
Témata: Virové hepatitidy | HIV/AIDS | Cestovní medicína | Nemoci, které zdánlivě nepatří nikomu
Podrobnosti na stránce kongresu

XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, BVV, Rotunda, Brno, 6.-8. 6. 2018

Říjen 2018

● 2. 10. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek

● 18. 10. 2018
Mělnický infektologický den, Mělník
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová
Odborný garant: SIL

Listopad 2018

● 6. 11. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Stafylokokové infekce a jejich management
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Petráš

●  8. a 9. 11. 2018
Atestační zkoušky, ÚVN Praha-Střešovice

● 10. 11. 2018
Seminář o antibiotické léčbě, Praha
Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
Odborný garant: SIL
Organizátor: Prof. Beneš

●  15.-16. 11. 2018
5. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2018

●  4. 12. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

●  14.- 16. 12. 2018
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2018

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 14. 5. 2018
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI