Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Klinika infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Zjednodušený postup u
- COVID-2019 NOVÝ!
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS NOVÝ!
- genitálního herpesu NOVÝ!
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 7/2020

A. Hozák, 19. 2. 2020

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


1. konference České mikrobiomové společnosti

Program (ve formátu .pdf)
Pozvánka na tiskovou konferenci (ve formátu .pdf) Podrobnosti o ČMS ČLS JEP (na stránce České mikrobiomové společnosti)


Kredbova cena 2020 - přihlášení publikace do 10. 3. 2020

O. Džupová, 2. 12. 2019, 18. 2. 2019

Ocenění SIL       Kredbovu cenu 2020 uděluje výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP za nejlepší časopiseckou publikaci uveřejněnou v letech 2017-2019 týkající se problematiky oboru infektologie s významným vlivem pro praxi.

...více


Mimořádný kurz IPVZ: Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID-19?

M. Trojánek, 17. 2. 202

Termín: 27. 2. 2020 (14:00–18:00)
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická
Anotace kurzu: Cílem mimořádné mezioborové vzdělávací akce je seznámit lékaře s dosud známými informacemi o novém koronaviru, porovnat jej s příbuznými viry SARS-CoV a MERS-CoV, poskytnout přehled o aktuální epidemiologické situaci, klinických projevech nákazy COVID-19 a možnostech diagnostiky. Účastník kurzu se dále dozví, jak by měl postupovat u pacientů při podezření na tuto infekci, jak zajistit izolaci nemocného, jaké ochranné pomůcky užívat pro snížení rizika přenosu infekce a jaký je význam dalších protiepidemických opatření.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 5-6/2020

A. Hozák, 15. 2. 2020

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Volby do výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP - první výzva

13. 2. 2020

   Vážení členové Společnosti infekčního lékařství,

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

    na jaře tohoto roku skončí funkční období současného výboru SIL. Volby nového výboru budou vyhlášeny v nejbližších týdnech. Aby se k vám dostaly potřebné informace, případně i volební lístky rozesílané poštou z ČLS JEP, je nezbytné, aby...

...více


XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)


Nový Doporučený postup prevence a léčby onemocnění vyvolaných virem varicely a zosteru (VZV) u osob s imunodeficity

10. 2. 2020

Varicelová vyrážka

Sedláček D, Petroušová L, Labská K. Nový Doporučený postup prevence a léčby onemocnění vyvolaných virem varicely a zosteru (VZV) u osob s imunodeficity. Vydán 10. 2. 2020

...zde


Kurzy IPVZ plánované na první pololetí roku 2020

M. Trojánek, 3. 2. 2020

    Na první pololetí jsou připraveny čtyři vzdělávací akce, které nepochybně mohou být zajímavé i pro infektology.

  • Kurz pro antibiotické konziliáře
  • Infekce u seniorů a pacientů vyššího věku
  • Importovaná infekční onemocnění
  • Vybrané kapitoly z dětského infekčního lékařství

...více


    Dne 30. 1. 2020 náhle zemřel ve věku 66 let významný odborník na plicní nemoci, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

    Významně se zasloužil o výzkum sarkoidózy a jiných intersticiálních plicních procesů, ale infektologové ho nejvíce znají jako hlavního autora doporučeného postupu diagnostiky a léčby komunitní pneumonie dospělých z roku 2011.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 4/2020

A. Hozák, 29. 1. 2020

...více


Základní informace pro management pacienta s možnou infekcí novým koronavirem

H. Rozsypal, 28. 1. 2020

   Text má posloužit pracovníkům infekčních klinik a oddělení k základní orientaci v péči o osoby s možnou a prokázanou infekcí novým koronavirem.

Osobní ochranné pomůcky: respirační polomaska ochranné třídy FFP3 s výdechovým ventilem, brýle/štít, operační čepice, plášť, rukavice

...více


Pravidla pro atestační práce pro jarní termín atestací 2020

M. Holub, 14. 1. 2020, aktualizace 24. 1. 2020

    Téma zadává školitel (primář), schvaluje garant z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která pořádá jarní termín atestací.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 3/2020

A. Hozák, 21. 1. 2020

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Upozornění na nové uspořádání informací pro atestanty

H. Rozsypal, 14. 1. 2020

    Informace pro atestanty jsou od začátku roku 2020 soustředěny v druhém roletovém menu na stránce Organizace postgraduálního vzdělávání.

Nové uspořádání informací pro atestanty

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Únor 2020

● 21.-22. 2. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Kurz pro antibiotické konziliáře
Organizátor kurzu: dr. Trojánek
Program (ve formátu .pdf)

● 27. 2. 2020; 14:00–18:00,
Hotel ILF, Praha
Mimořádný kurz IPVZ
Téma: Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID-19?
Vedoucí kurzu: dr. Trojánek, doc. Göpfertová, doc. Hrabák
Program a podrobnosti

Březen 2020

● 3. 3. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Difterie, tetanus, pertuse
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátorky: Dr. Fabiánová, dr. Blechová
Program (ve formátu .pdf)

● 10. 3. 2020;
11,30: Tisková konference a 13,00: 1. konference České mikrobiomové společnosti, Lékařský dům, Praha
Téma: Mikrobiota a zdraví
Pořádá: ČMS (Česká mikrobiomová společnost)
Koordinátoři: Mgr. Najmanová, prof. Beneš
Program (ve formátu .pdf)
Pozvánka na tiskovou konferenci (ve formátu .pdf)

● 21. 3. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Infekce u seniorů a pacientů vyššího věku
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 28. 3. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Importovaná infekční onemocnění
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

Duben 2020

● 7. 4. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Parazitologie
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal

● 22.-24. 4. 2020
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátoři: Doc. Plíšek, prof. Beneš

Květen 2020

● 5. 5. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Očkování zdravotníků
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Kosina, dr. Vitouš, dr. Kynčl

● 13.-15. 5. 2020
XLVIII. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
Pořádá: ČHS
Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

XLVIII. májové hepatologické dny, Olomouc, 13.-15. 5. 2020

● 16. 5. 2020
Klostridiový den - 6. ročník, Praha Motol
Téma: význam střevní mikrobioty, diagnostika, léčba a epidemiologie infekcí vyvolaných Clostridium (Clostridioides) difficile
Odborní garanti: SIL, SLM, ČIS
Organizační výbor: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová, dr. Kohout, dr. Vejmelka, dr. Polívková, prof. Beneš
Pozvánka (ve formátu .pdf)
Program (ve formátu .pdf)
Podrobnosti (na stránce forsapi.cz)

● 19.–21. 5. 2020
Mezikrajský seminář epidemiologů KHS krajů Královéhradeckého, Pardubického, Ústeckého, Libereckého a HS hlavního města Prahy, klášter Broumov
Odborní garanti: SEM
Organizátorka: Dr. Beranová
Podrobnosti a přihláška (na stránce SLM)

Červen 2020

● 2. 6. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Problematika „One Health“
Pořádá: SEM
Koordinátorka: Dr. Macková

● 6. 6. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Vybrané kapitoly z dětského infekčního lékařství
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 10.-12. 6. 2020
XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn
Pořádá: KIN FN Hradec Králové
Odborní garanti: SIL, SSI
Prezident kongresu: Doc. Plíšek
Témata: Neuroinfekce - Spondylodiscitidy - Protivirová léčba - Mezioborové přístupy v očkování - Cestovní medicína u dětí a seniorů - Varia
Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Září 2020

● 15.-17. 9. 2020
29. Pečenkovy epidemiologické dny, hotel Primavera, Plzeň
Hlavní organizátor: Prof. Pazdiora

Říjen 2020

● 6. 10. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Hepatitidy
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, prof. Husa

● 20. 10. 2020
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Mělnický infektologický den

Listopad 2020

● 3. 11. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Biologická léčba a infekce
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Prof. Holub, prof. Husa, dr. Stejskal

● 14. 11. 2020
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátor: prof. Beneš

● 19.-20. 11. 2020
7. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

7. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Prosinec 2020

● 1. 12. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 18.- 20. 12. 2020
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2020

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 19. 2. 2020
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI