Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Klinika infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup u
- léčby covid-19 NOVÝ!
- léčby rekonvalescentní
   plazmou
- testování SARS-CoV-2 NOVÝ!
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covid-19
- kódování
- získání remdesiviru
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- ukončení karantény NOVÝ!
- používání OOPP NOVÝ!
- oblékání a svlékání OOP

covid-19
 
na stránce https://infekce.cz/


- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

poptává

lékaře s atestací v oboru infekčního lékařství

pro zařízenou ordinaci včetně zdravotní sestry v centru Prahy

...více


    Se zármutkem oznamujeme, že dne 20. 6. 2020 ve věku 74 let zemřela

prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.,

emeritní přednostka Kliniky infektologie a cestovní medicíny Jesseniovy lékařské fakulty v Martině (Univerzity Komenského Bratislava), bývalá předsedkyně výboru Sekce pro choroby tropů a subtropů Slovenské společnosti infektologů, autorka a spoluatorka řady vědeckých publikací a nositelka řady ocenění Slovenské lékařské společnosti.

    Poslední rozloučení se konalo v úzkém kruhu rodiny 24. 6. 2020 v Turčianských Teplicích.

Čest její památce!


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 26/2020

A. Hozák, 1. 7. 2020

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Atestace z infekčního lékařství v červnu 2020

M. Holub, 24. 6. 2020

    24. června 2020 proběhly na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha atestační zkoušky. Členy komise byli prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (1. LF UK), doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. (2. LF UK) a doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (LF OU).

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 25/2020

A. Hozák, 24. 6. 2020

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Algoritmus a odborné stanovisko/ doporučení Klinické skupiny COVID MZ k osobním ochranným pracovním pomůckám (OOPP)

22. 6. 2020

Odborné stanovisko/doporučení Klinické skupiny COVID MZ:
● Doporučení k používání osobních ochraných prostředků a pomůcek (OOPP) a doporučené třídy ochrany pro zdravotnické pracovníky v případě výskytu epidemie/pandemie infekčního onemocnění (pdf)
● Doporučení k používání osobních ochraných prostředků a pomůcek (OOPP) a doporučené třídy ochrany pro zdravotnické pracovníky v případě výskytu epidemie/pandemie infekčního onemocnění (doc)

Algoritmus:
● Algoritmus KS Covid MZ k volbě vhodných OOPP a jejich zabezpečení ve zdravotnických zařízeních pro případ mimořádné epidemiologické situace (například epidemie covidu-19 či jiné epidemie) (pdf)
● Algoritmus KS Covid MZ k volbě vhodných OOPP a jejich zabezpečení ve zdravotnických zařízeních pro případ mimořádné epidemiologické situace (například epidemie covidu-19 či jiné epidemie) (docx)

...zde


Výzva k přihlášení k atestaci v podzimním termínu

17. 6. 2020

    Uchazeči, kteří hodlají skládat atestační zkoušku letos v podzimním termínu (5. a 6. 11. 2020 v Ostravě), se musí oficiálně přihlásit na Oddělení specializačního vzdělávání LF Ostravské univerzity do 7. 9. 2020. Podrobnosti naleznete zde https://lf.osu.cz/specializacni-vzdelavani/. Ostatní informace jsou na naší stránce v části "Organizace postgraduálního vzdělávání".


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 23-24/2020

A. Hozák, 17. 6. 2020

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Aktualizované algoritmy a odborná stanoviska/doporučení Klinické skupiny COVID MZ

4. 6. 2020

    Materiály Ministerstva zdravotnictví ČR aktualizují a doplňují algoritmy týkající se testování osob s covidem-19, které byly uvedeny na zdejší webové stránce 21. 4. 2020:
Odborná stanoviska/doporučení Klinické skupiny COVID MZ:
● Stanovisko KS-COVID k testování COVID-19 bezpříznakových pacientů před přijetím k hospitalizaci, před léčebnými výkony a v souvislosti s překlady mezi poskytovateli zdravotní péče (pdf)

Aktualizované algoritmy:
● Algoritmus testování COVID-19 k ukončení karantény (pdf)
● Algoritmus testování metodou PCR u osob bez příznaků – epidemiologicky významných kontaktů s nemocným COVID-19 (pdf)
● Algoritmus testování metodou PCR u pacientů s klinicky závažnými rizikovými faktory (KZRF) před poskytnutím zdravotních služeb (pdf)

Tabulkový přehled laboratorních metod:
● Přehled laboratorních metod vyšetření onemocnění COVID-19: Indikace, úhrady a omezení indikace. Stav k 29. 5. 2020 (pdf)

...zde


Covid-19 a infekce HIV

R. Massmann, 2. 6. 2020

    Hned na samém počátku pandemie covidu-19 se vynořily obavy, jak toto onemocnění bude probíhat u osob žijících s HIV infekcí. V současné době již byly publikovány první výsledky observačních studií prováděných na kohortách hospitalizovaných koinfikovaných pacientů ze zemí s vysokým výskytem obou infekcí jako jsou Čína, Španělsko, Německo, Itálie, Velká Británie a Spojené Státy.

...více


Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID-19

31. 5. 2020

Aktualizovaná verze nahrazuje verzi z 12. 5. 2020:
● Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID-19 (verze 31. 5. 2020) (.pdf)
● Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID-19 (verze 31. 5. 2020) (.docx)

...zde


Postižení nervového systému u covidu-19

P. Chalupa, H. Rozsypal, 27. 5. 2020

    První informace, týkající se postižení nervového systému u covidu-19, publikovali čínští autoři ze 3 středisek zvláštní péče pro covid-19 z Fakultní nemocnice Huazhong University of Science and Technology ve Wu-chanu, po vyhodnocení souboru 214 po sobě přijatých pacientů k hospitalizaci s laboratorně potvrzeným onemocněním covid-19 (metodou RT-PCR) a léčených od 16. 1. do 19. 2. 2020 v retrospektivní studii (1).

...více


Postižení gastrointestinálního traktu u covidu-19

P. Chalupa, H. Rozsypal, 21. 5. 2020

    Pacienti s covidem-19 mají obvykle horečku a respirační obtíže, nicméně u některých to mohou být také gastrointestinální projevy s  průjmem, zvracením a bolestmi břicha. Provedené studie prokázaly nukleovou kyselinu viru SARS-CoV-2 v análních/rektálních výtěrech a ve vzorcích stolice od pacientů s covidem-19, a to i po vymizení viru z HCD.

...více


Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19

M. Trojánek, V. Grebenyuk, K. Herrmannová, T. Nečas, J. Gregorová, M. Kucbel, R. Šín, H. Roháčová, F. Stejskal, 20. 5. 2020

    Další ze série přehledových článků, tentokrát připravený MUDr. Trojánkem a kolektivem autorů z pražské nemocnice Na Bulovce a z pracovišť ve Zlíně, Liberci a Plzni, právě vychází v Časopisu lékařů českých (zde) a s laskavým svolením nakladatele je poskytnut naší webové stránce.

CT plic

...více


SARS-CoV-2 a zvířata

P. Chalupa, H. Rozsypal, 18. 5. 2020

    Koronaviry jsou jednovláknové RNA viry, napadající převážně obratlovce. V současné době známe 49 druhů koronavirů, z nichž 7 se přenáší i na člověka. Čtyři ze 7 lidských koronavirů způsobují převážně lehké infekce HCD a ve vzácných případech postižení plicní tkáně. Na začátku 21. století byly popsány tři nové typy koronavirů, které ovšem pro člověka představují závažné riziko: SARS-CoV (2002), MERS-CoV (2012) a SARS-CoV-2 (2019).

...více


Revize některých informací o covidu-19

M. Holub, 14. 5. 2020

Má BCG vakcinace vliv na výskyt infekce SARS-CoV-2? Zřejmě ne.

      V posledním čísle časopisu Americké lékařské asociace JAMA byly publikovány výsledky studie izraelských kolegů, kteří hledali odpověď na často pokládanou otázku: „Je populace, která byla rutinně očkována proti tuberkulóze, více chráněna proti covidu-19 oproti obyvatelům zemí, kde toto očkování nebylo součástí očkovacího kalendáře?“

...více


Informační dopis pro zdravotnické pracovníky o Plaquenilu

12. 5. 2020

    Použití hydroxychlorochinu (Plaquenil) v souvislosti s onemocněním COVID 19: Riziko prodloužení QT intervalu a lékových interakcí

Informační dopis pro zdravotnické pracovníky (ve formátu .pdf)

...zde


Covid-19: diagnóza, terapie a prevence

P. Dlouhý, J. Pazderková, H. Bartoš, Š. Cimrman, J. Beneš, J. Škola, D. Vaculíková, 11. 5. 2020

    Článek, který připravil kolektiv autorů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Odboru hygieny Krajské zdravotní, a. s., právě vychází v časopisu Acta medicinae - Pneumologie (http://www.actamedicinae.cz/) a s laskavým svolením nakladatele je poskytnut naší webové stránce.

Covid-19: diagnóza, terapie a prevence

Úplný text

     Covid-19: diagnóza, terapie a prevence (ve formátu .pdf)

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Září 2020

● 15.-17. 9. 2020
29. Pečenkovy epidemiologické dny, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: SEM, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, LF UK v Plzni
Hlavní organizátor: Prof. Pazdiora
Podrobnosti (na stránce kongresu)

Říjen 2020

● 1.-3. 10. 2019
XVI. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Pořádá: Česká vakcinologická společnost
Prezident kongresu: Prof. Chlíbek
Podrobnosti na www.vakcidny.cz

XVI. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 1.-3. 10. 2020

● 6. 10. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Hepatitidy
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, prof. Husa

●  7.–9. 10. 2020
XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn
Pořádá: KIN FN Hradec Králové
Odborní garanti: SIL, SSI
Prezident kongresu: Doc. Plíšek
Témata: Neuroinfekce - Spondylodiscitidy - Protivirová léčba - Mezioborové přístupy v očkování - Cestovní medicína u dětí a seniorů - Varia
Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

● 20. 10. 2020
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová
Akce se ruší a bude se konat příští rok

●  28.-30. 10. 2020 (náhradní termín)
XLVIII. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
Pořádá: ČHS
Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

XLVIII. májové hepatologické dny, Olomouc, 28.-30. 10. 2020

Listopad 2020

● 3. 11. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Biologická léčba a infekce
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Prof. Holub, prof. Husa, dr. Stejskal

● 14. 11. 2020
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátor: prof. Beneš

● 19.-20. 11. 2020
7. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

7. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Prosinec 2020

● 1. 12. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 18.- 20. 12. 2020
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2020

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 1. 7. 2020
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI