Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Covid-19 Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde


Covid-19

Postup
- péče o pacienty s covidem-19
   (zjednodušený)
- léčby covidu-19
- diagnostiky a léčby covidu-19
   mimo nemocnici NOVÝ!
- managementu v ordinaci
   praktického lékaře
- následné péče po covidu-19
- získání remdesiviru
Návod k získání remdesiviru
- léčby rekonvalescentní
   plazmou NOVÝ!
- léčby ivermektinem NOVÝ!
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covidu-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- ukončení izolace/ karantény
- posouzení významnosti
   kontaktu
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP

covid-19
 
na stránce https://infekce.cz/

...o covidu-19 zde


Další vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky
- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- NOVÉ! komentář k DP LB
- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)
- proti rotavirovým infekcím
- proti chřipce
- NOVÉ! proti covidu-19 mRNA
  vakcínami
- proti covidu-19 - přehled
  vakcín

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.

Komentář k Doporučenému postupu diagnostiky a léčby lymeské borreliózy (SIL 2018)

L. Krbková, 8. 4. 2021

    Komentář k Doporučenému postupu diagnostiky a léčby lymeské borreliózy (SIL 2018) na základě Doporučeného postupu pro prevenci, diagnostiku a léčbu lymeské nemoci vydaného roku 2020 IDSA (Infectious Diaseases Society of America), AAN (American Academy of Neurology) a ACR (American College of Rheumatology).

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 12-13/2021

A. Hozák, 8. 4. 2021

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 10-11/2021

A. Hozák, 24. 3. 2021

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice

Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, 11. 3. 2021

      Covid-19 je akutní infekční onemocnění s převažujícím postižením respiračního traktu vyvolané virem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 7-9/2021

A. Hozák, 10. 3. 2021

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Mezioborové stanovisko k podávání rekonvalescentní plazmy u pacientů s covidem-19

Mezioborové stanovisko ČSARIM, STL, SIL a ČPFS ČLS JEP, 8. 3. 2021

   V souvislosti s nárůstem počtu pacientů covid-19, kterým je v ČR podávána rekonvalescentní plazma (RP) při léčbě onemocnění covid-19 (k 31. 1. 2021 cca 4000 pacientů – nepublikovaná data), při existenci vysoké variability indikací k podávání RP mezi jednotlivými pracovišti a na základě aktuálního stavu odborného poznání o přínosu podávání RP u pacientů covid-19 formulují ČSARIM, STL, SIL a ČPFS následující stanovisko.

...více


Mezioborové stanovisko k použití ivermectinu u pacientů s covidem-19

Mezioborové stanovisko ČSARIM, ČSIM, SIL, ČPFS ČLS JEP a SPL, 25. 2. 2021

   V souvislosti s výskytem informací ve veřejném prostoru o možném příznivém účinku léčebného přípravu s obsahem léčivé látky „ivermectinum“ (dále jen ivermectin) na klinický průběh pacientů s onemocněním covid-19 formulují výše uvedené odborné společnosti následující stanovisko.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 5-6/2021

A. Hozák, 18. 2. 2021

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Ventilační režim APRV, změna prognózy pro ventilované pacienty s covidem-19?

H. Bartoš, 10. 2. 2021

    Na základě našich zkušeností s použitím ventilačního režimu APRV (Airway pressure release ventilation) u pacientů s kritickým průběhem nemoci covid-19 si dovolujeme poukázat na možnou prospěšnost tohoto režimu ventilace. Ventilaci pacientů s covidem-19 se věnujeme od března 2020, ale teprve s použitím režimu APRV zaznamenáváme nižší potřebu pronace a zároveň větší počet úspěšných extubací.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 3-4/2021

A. Hozák, 4. 2. 2021

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Následná péče o pacienty po covidu-19

Odborné stanovisko Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP, 1. 2. 2021

I. Východiska
    Rekonvalescence po onemocnění covid-19 se středně závažným a těžkým průběhem bývá delší než u jiných respiračních infekcí. Pacienty obtěžuje kašel, dušnost, nižší výkonnost, bolesti svalů, kloubů, hlavy a v oblasti hrudníku, palpitace, parestézie, závratě, poruchy spánku, soustředění a paměti. Na chronickou únavu si stěžují více ženy a osoby s předchozím sklonem k depresi či úzkosti. Četné potíže mohou být důsledkem déle trvající intenzivní péče (např. polyneuropatie kriticky nemocných).

...více


Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami

25. 1. 2021

   Společné stanovisko České vakcinologické společnosti (ČVS), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP ze dne 21.1. 2021
   Očkování proti nemoci covid-19 je prioritní způsob, jak se vypořádat se současnou epidemií onemocnění způsobené SARS-CoV-2. Hlavním cílem všech zúčastněných musí být proočkování co nejvyššího podílu obyvatel ČR a dodržení prioritizace rizikových skupin (věk, přidružená onemocnění, profese).

mRNA vakcína firmy Pfizer/BioNTech

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

● Webcast

Vzdělávací portál ČLK

Předběžný plán

2021

Duben 2021

● 28.-30. 4. 2021
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše

Květen 2021

● 4. 5. 2021; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Očkování zdravotníků
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Kosina, dr. Vitouš, dr. Kynčl

● 15.–17. 9. 2021
XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn
Pořádá: KIN FN Hradec Králové
Odborní garanti: SIL, SSI
Prezident kongresu: Doc. Plíšek
Témata: Covid-19 - Neuroinfekce - Spondylodiscitidy - Protivirová léčba - Mezioborové přístupy v očkování - Cestovní medicína u dětí a seniorů - Varia
Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

● 12.-14. 5. 2021
XLVIII. májové hepatologické dny, Parkhotel Plzeň
Pořádá: ČHS
Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

XLVIII. májové hepatologické dny, Plzeň, 12.-14. 5. 2021

Červen 2021

● 10.-12. 6. 2021
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Kurz pro antibiotické konziliáře
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

Říjen 2021

● 19. 10. 2021
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Listopad 2021

● 2. 11. 2021; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Biologická léčba a infekce
Pořádá: SIL
Koordinátoři: budou určeni

● 6. 11. 2021
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátor: prof. Beneš

● 25.–26. 11. 2021
7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN a LF UK Plzeň ve spolupráci se SIL, SZÚ a ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
Podrobnosti (na stránce FN Plzeň)
Pozvánka (ve formátu .pdf)

7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2021

● Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

● 9.-12. 4. 21
31th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Vienna, Austria

31 ECCMID

Webová stránka kongresu

Vybrané zahraniční akce

...zde


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 8. 4. 2021
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI