Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy Volná místa
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Covid-19
(abecedně/ chronologicky)
Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde


Uprchlíci z Ukrajiny

Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

Mezioborové stanovisko poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny
(pdf, aktualizace z 30. 3. 2022)


Covid-19

Postupy a návody:
- diagnostiky a léčby covidu-19
   (podrobný)
   aktualizace 16. 5. 2022
- diagnostiky a léčby covidu-19
   na standardním covidovém
   oddělení
- diagnostiky a léčby covidu-19
   mimo nemocnici
   aktualizace 16. 12. 2021
   s molnupiravirem

- managementu v ordinaci
   praktického lékaře
- následné péče po covidu-19
- péče o pacienty s covidem-19
   (zjednodušený)
- léčby a postexpoziční
   profylaxe monoklonálními
   protilátkami
- použití imunomodulátorů
   (mezioborové stanovisko)
- použití antivirotik
   (stanovisko SIL)
- získání remdesiviru
- léčby rekonvalescentní
   plazmou
- léčby ivermektinem
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covidu-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- nařízení a ukončení izolace/
   karantény
- lhůty pro výjimky z testování
- posouzení významnosti
   kontaktu
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP
- rady pacientům aktualizace
   8. 1. 2022 s upozorněním
   na monoklonální protilátky a
   nová antivirotika

covid-19
 
na stránce https://infekce.cz/

...vše o covidu-19 zde


Další vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky
- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP,
   očkování,
   PrEP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy
- komentář k DP LB
- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)
- proti rotavirovým infekcím
- proti chřipce
- proti covidu-19 mRNA
  vakcínami
- proti covidu-19 - přehled
  vakcín
- proti covidu-19 u dětí
- proti covidu-19 - dodatečné
  dávky
- infikovaných HIV

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 18-19/2022

A. Hozák, 22. 5. 2022

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Atestace z oboru Infekční lékařství v květnu 2022 v Ostravě

L. Rožnovský, 4. 5. 2022

    Dne 3. května 2022 proběhly na Klinice infekčního lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě atestační zkoušky z oboru Infekční lékařství. Členy komise byli doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) v Hradci Králové, doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. z LF UK v Plzni a doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. z Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU).

Atestace z oboru Infekční lékařství v květnu 2022 v Ostravě

...více


Algoritmus laboratorního vyšetření pacienta s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie

P. Dlouhý, P. Husa, M. Štefan, A. Chrdle, 4. 5. 2022

    Návod reaguje na zvýšený výskyt případů závažné akutní hepatitidy neznámé etiologie u dosud zdravých dětí Velké Británie i dalších evropských zemí, USA, Izraele a Japonska od začátku dubna 2022 a poskytuje návod o postupu vyšetřování a hlášení, který byl zpracován s využitím informací ze SZÚ a ECDC.

    Úplný text dokumentu: Algoritmus laboratorního vyšetření pacienta s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie (pdf verze 2022_05_04)


Pracovní skupina Intenzivní péče v infektologii

H. Bartoš, 27. 4. 2022

    Výborem Společnosti infekčního lékařství JEP byl odsouhlasen vznik Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii.

...více


První informace: KMINE 2022 - VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

14. 4. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

    ve dnech 22.-24. 9. 2022 se v Praze uskuteční VIII. ročník mezioborového kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2022, tedy největší a nejvýznamnější odborná akce věnovaná diagnostice, léčbě a prevenci infekčních nemocí v České republice.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 12-13/2022

A. Hozák, 7. 4. 2022

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Druhá verze Mezioborového stanoviska poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

31. 3. 2022

   Aktualizace mezioborového stanoviska Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny obsahuje
● novou verzi doporučení České vakcinologické společnosti, OSPDL, SPLDD a SEM k očkování (Příloha č. 2)
● některá nová statistická data z Ukrajiny (oddíl VII. Odborná východiska) a drobné úpravy formulací

    Úplný text dokumentu: Mezioborové stanovisko poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny
(pdf z 30. 3. 2022)


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 10-11/2022

A. Hozák, 28. 3. 2022

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Mezioborové stanovisko poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

22. 3. 2022

    Příchod uprchlíků v důsledku války na území Ukrajiny vyvolaly potřebu poskytovat zdravotní péči osobám, které se v důsledku této krize ocitnou na území České republiky. Odborné společnosti se shodly na následujících doporučeních s cílem zajistit kvalitní zdravotní péči všem potřebným.

    Obsahuje poučení pro komunikaci s pacienty, rozsah vyšetření v závislosti podle požadavku na zdravotnické služby a požadovaná vyšetření u jednotlivých skupin. Upřesňuje pravidla testování SARS-CoV-2 u asymptomatických osob.

    Kapitola (VII.) "Odborná východiska" připomíná důležitá epidemiologická data o Ukrajině. Příznivě vyznívá geografická příbuznost a absence exotických nemocí, na druhé straně existují faktory zvyšující riziko šíření infekcí: válečný stav, přesidlování obyvatelstva, narušení hygienických podmínek, problémy se zásobováním vodou a potravinami, nahromadění osob ve stísněných prostorech, chladné počasí, fyzické a psychické vypětí.

...více

    Úplný text dokumentu: Mezioborové stanovisko poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny
(pdf z 20. 3. 2022)


Nabídka práce na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

M. Zlámal, 22. 3. 2022

Klinika infekčních nemocí ÚVN a 1. LF UK

...zde


Starší zprávy

...zde
 

Webcasty

● Webcasty IPVZ

Webcasty IPVZ ...zde

● Webcasty ČLK

Vzdělávací portál ČLK

...zde


Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Semináře v Lékařském domě a mnohé další budou pořádány hybridní formou, tedy prezenčně i přenosem on-line.

Květen 2022

● 17. 5. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Aktuálně o covidu-19: novinky v epidemiologii, terapii a očkování
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 18.-20. 5. 2022
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

● 25. 5. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Poliomyelitida i v dalších, méně známých souvislostech (vzdělávací akce č. 207021106)
Organizátor kurzu: dr. Dlhý
Program (na stránce SEM) Přihláška (na stránce IPVZ)

● 26.-28. 5. 2022
25. setkání Antibiotická politika,
Organizátoři: Prof. Kolář, prof. Beneš, prim. Dlouhý

Červen 2022

● 7. 6. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Lékařská parazitologie
Pořádá: SIL, SEM, ČPS
Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal
Program (ve formátu .pdf)

● 14. 6. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Covid-19 a bakteriální rezistence
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátor: Prof. Kolář
Program (ve formátu .pdf)
Přihlašovací formulář

● 9. 6. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Jaké infekce nás trápí v létě?
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

Září 2022

● 14.-16. 9. 2022
30. Pečenkovy epidemiologické dny, Plzeň
Odborný garant: SEM
Organizátor: Prof. Pazdiora
Podrovnosti na stránce http://www.pecenkovydny.cz/

30. Pečenkovy epidemiologické dny

● 22.-24. 9. 2022
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2022, Praha, Top Hotel Praha & Congress Centre Praha 4 – Chodov
Pořádá: Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka
Odborný garant: SIL, SLM, SEM, SNEH
Prezident kongresu: Prof. Beneš
předseda organizačního výboru: prim. Dlouhý
Pozvánka, první informace
Přihlašovací formulář
Podrobnosti: http://www.infekce.net/

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2022, Praha, Top Hotel Praha & Congress Centre

Říjen 2022

● 4. 10. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Tuberkulóza a mykobakteriózy
Pořádá: SEM
Koordinátorky: K. Szpaková, V. Dvořáková

● 18. 10. 2022
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Listopad 2022

● 1. 11. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Infekční komplikace biologické léčby
Pořádá: SIL, SLM
Koordinátoři: M. Trojánek, M. Štefan

● 5. 11. 2022
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátoři: dr. Štefan, dr. Bartoš

● 24.-25. 11. 2022
8. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2022

● 6. 12. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Prof. Růžička

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2021

Vybrané zahraniční akce

...zde


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 22. 5. 2022
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI