Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- malárie

Plasmodium falciparum v tenkém nátěru


- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- chronické infekce HCV
- kolitidy vyvolané C. difficile
- infekce HIV
- hyposplenismu či asplenie a
  aktualizace očkování
- lymeské borreliózy

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN

Průkaz

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii a
  aktualizace pro rok 2018

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

4. středoevropské a východoevropské zasedání o virové hepatitidě a koinfekci s HIV

Využijte nabídku cestovních grantů hlavních sponzorů konference ViiV Healthcare a Gilead Sciences, kteří podpoří krytí účastnických poplatků.
Konečný termín podání přihlášek byl odložen a dosud je možné přihlásit se!

... více


5. sympozium ke Světovému dni AIDS

Podrobnosti (na stránce Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň)
Přihláška k aktivní účasti včetně abstraktu: do 30. 9. 2018


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 37/2018

A. Hozák, 19. 9. 2018

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 35-36/2018

A. Hozák, 10. 9. 2018

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Před sto lety dorazila do Prahy epidemie španělské chřipky

H. Rozsypal, 10. 9. 2018

První zveřejněná oběť španělské chřipky v Praze

   Epidemie španělské chřipky probíhala v letech 1918-1920. Je největší zdokumentovanou chřipkovou pandemií v novodobé historii. Jako první česká oběť je v Prager Tagblattu uveden 12. 9. 1918 koncipient pražského policejního ředitelství JUDr. Egon M. Prorok ze Smíchova, který zemřel na komplikující pneumonii ve věku 25 let.

Bohumil Kubišta: Zátiší s lebkou

...více


Pokroky a úskalí v léčbě chronické HCV infekce

P. Chalupa, H. Rozsypal, 7. 9. 2018

    Obdobně jako jiné vyspělé státy, čelí i ČR následkům neléčené, resp. nevyléčené chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Riziko vzniku jaterní cirhózy do 20 let od infekce je 15-30 % a u řady těchto pacientů může vzniknout hepatocelulární karcinom (HCC). V poslední době se otevřely nové možnosti řešení.

Pokroky a úskalí v léčbě chronické HCV infekce

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 34/2018

A. Hozák, 28. 8. 2018

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 33/2018

A. Hozák, 20. 8. 2018

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Epidemiologické aktuality ze světa - nová rubrika na stránkách infekce.cz

15. 8. 2018

    Mnozí naši lékaři - infektologové, epidemiologové a mikrobiologové se zájmem o cestovní medicínu - si za léta zvykli, že přibližně jednou týdně nachází ve svých e-mailových schránkách zprávy o výskytu, poznávání a potlačování infekčních nemocí. Pravidelné Epidemiologické aktuality ze světa RNDr. Aleše Hozáka, asistenta Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF Ostravské univerzity, nyní budou moci sledovat nejen odběratelé Aktualit, ale i návštěvníci naší webové stránky.

...více


     S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 14. července 2018 zemřel ve věku 93 let

prof. MUDr. RNDr. Jindřich Jíra, DrSc.,

významný parazitolog, známý především přínosem pro diagnostiku toxoplasmózy, autor mnoha vědeckých prací a systematických monografií o protozoologii a helmintologii, vzdělaný odborník, který do vysokého věku neúnavně sledoval vědeckou literaturu o parazitárních nemocech člověka.

...více


Doporučený postup profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců uveden v platnost

H. Rozsypal, 13. 7. 2018

    Definitivnímu schválení DP profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců v dubnu 2018 bránily určité okolnosti, které se jevily důležité pro bezvýhradné využívání doporučeného postupu v praxi.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Říjen 2018

● 2. 10. 2018; 9,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Taxonomie bakterií v klinické praxi
Pořádá: SLM
Koordinátorky: Dr. Amlerová, dr. Bergerová
Program (na stránce SLM)

● 2. 10. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek
Program (ve formátu .pdf)

● 4.-6. 10. 2018
XIV. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Pořádá: Česká vakcinologická společnost
Prezident kongresu: Prof. Chlíbek
Podrobnosti na www.vakcidny.cz
Termín pro pozdní registraci: do 30. září 2018

● 18. 10. 2018,
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová
Odborný garant: SIL
Pozvánka a program (ve formátu .pdf)

Mělnický infektologický den

Registrace a platba: do 15. 10. 2018

Listopad 2018

● 6. 11. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Stafylokokové infekce a jejich management
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Petráš

Stafylokokové infekce a jejich management

●  8. a 9. 11. 2018
Atestační zkoušky, ÚVN Praha-Střešovice

● 10. 11. 2018
Seminář o antibiotické léčbě, Praha
Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
Odborný garant: SIL
Organizátor: Prof. Beneš

●  15.-16. 11. 2018
5. sympozium ke Světovému dni AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: SIL, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
Podrobnosti (na stránce Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň)

5. sympozium ke Světovému dni AIDS

Prosinec 2018

●  4. 12. 2018; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

●  14.- 16. 12. 2018
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek


Leden 2019

●  29. 1.– 1. 2. 2019
21. ročník Colours of Sepsis, Clarion Congress Hotel Ostrava
Témata: Těžká sepse, součástí je 6. postgraduální kurz sester v intenzivní péči, 16. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči 1. den mladých intenzivistů
Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě
Předseda organizačního výboru: Prim. Kula
Podrobnosti a přihláška (na stránce www.sepseostrava.cz)

21. ročník Colours of Sepsis

Uplynulé akce

Kalendář akcí


Vybrané zahraniční akce

2018

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 21. 9. 2018
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI