Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile
- infekce HIV

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 22-23/2019

A. Hozák, 13. 6. 2019

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


    Se zármutkem oznamujeme, že dne 3. června 2019 zemřela ve věku 90 let

doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.,

významná lékařská mikro- bioložka a světově uzná- vaná odbornice v oblasti streptokoků. V letech 1990-2005 působila jako vedoucí Katedry mikrobiologie IPVZ a po dvě funkční období (v letech 1998-2007) byla předsedkyní výboru SEM ČLS JEP...

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 20-21/2019

A. Hozák, 2. 6. 2019

...více


European Workshop on Healthy Living with HIV, Barcelona, Spain, 13-14 September 2019

    "HIV Healthy Living" v Braceloně je akce zaměřená nejen na moderní terapeutické metody infekce HIV, ale stejně tak na celostní přístup včetně prevence, eHealth a komorbidity. Podrobnosti jsou zde.
    Odkaz na grant pokrývající veškeré náklady (registrační poplatek, ubytování, letenky) je zde, deadline pro přihlášení je 15. 6. 2019.


5th CEE Meeting on Viral Hepatitis and HIV, Vilnius, Lithuania, 19-20 September 2019

    5. středoevropské a východoevropské zasedání o virové hepatitidě a infekci HIV (5th CEE Meeting on Viral Hepatitis and HIV) ve Vilniusu je pátým pokračováním zasedání, jejichž program a jednotlivá témata jsou od začátku v roce 2014 pečlivě vybírána s ohledem na nejpalčivější otázky a specifika regionu střední a východní Evropy. Na této akci je věnován značný prostor diskusím a názorové interakci. V neposlední řadě si akce klade za cíl tvorbu nových profesních vazeb mezi odborníky v rámci regionu. Podrobnosti jsou zde.
    Odkaz na grant pokrývající veškeré náklady (registrační poplatek, ubytování, letenky) je zde. Deadline pro podání žádosti je 5. 7. 2019.


Poznámky z XXI. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení na Husově boudě, 24.-26. 4. 2019

H. Rozsypal, 20. 5. 2019

    Ve dnech 24.-26. dubna 2019 se uskutečnilo setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, tentokrát v Husově boudě u Pece pod Sněžkou, aby se společně řešily organizační a odborné otázky činnosti pracovišť infekčního lékařství.

...více


Fotografie z XXI. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení na Husově boudě

H. Rozsypal, 20. 5. 2019

Husova bouda

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 18-19/2019

A. Hozák, 14. 5. 2019

...více


Nové otázky k atestaci z infekčního lékařství

10. 5. 2019

    Nové atestační otázky, na kterých se dohodli členové SOR na schůzi 4. prosince 2018 v Nemocnici Na Bulovce, zahrnují tři okruhy – tj. taxonomii mikrobů, klinická onemocnění a diagnostiku a léčbu. Po schválení poslední verze otázek per rollam byly cestou Oddělení specializačního vzdělávání LF HK zaslány na MZ ČR ke schválení. Verdikt MZ ČR byl oznámen v dubnu 2019, čímž mohou být využity pro podzimní termín atestací 2019 v režimu: diskuze na téma atestační práce a tři odborné otázky.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 15-17/2019

A. Hozák, 7. 5. 2019

...více


Atestace z infekčního lékařství v jarním termínu 2019

P. Husa, 23. 4. 2019

    Atestační zkouška z infekčního lékařství se v jarním termínu konala po velikonocích 23. 4. 2019 na Klinice infekčních chorob LF MU v Brně. Komise ve složení prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (předseda), doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. a doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. s potěšením oznamuje, že atestační zkoušku úspěšně složilo pět lékařek a lékařů.

Jarní atestace 2019, Brno

...více


Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník

Pozvánka (ve formátu .pdf)

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 13-14/2019

A. Hozák, 16. 4. 2019

...více


Nový Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) - leden 2019

8. 4. 2019

    Pracovní skupiny pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP v lednu 2019 vypracovaly aktualizované doporoučení pro diagnostiku a léčbu chronické infekce virem hepatitidy C:

Urbánek P, Fraňková S, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV)
[Úplný text (ve formátu .pdf bez redakčních úprav)]


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Říjen 2019

● 1. 10. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Febrilní stavy u dětí a dospělých se zaměřením na neinfekční etiologii
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek

● 3.-5. 10. 2019
XV. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Pořádá: Česká vakcinologická společnost
Prezident kongresu: Prof. Chlíbek
Podrobnosti na www.vakcidny.cz

XV. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 3.-5. 10. 2019

●  21. 10. 2019
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová
Odborný garant: SIL

Mělnický infektologický den

Listopad 2019

● 5. 11. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Infekce v těhotenství
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Doc. Krbková, doc. Rozsypal, dr. Geleneky

● 14.-16. 11. 2019
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník, hotel Flora, Olomouc
Odborný garant: SEM, SIL, SLM
Prezident kongresu: Prof. Kolář
Podrobnosti (na stránce kongresu)
Pozvánka (ve formátu .pdf)

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník

● 21.-22. 11. 2019
6. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, SZÚ Praha, ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
Odborná garance: SIL
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2019

● 3. 12. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 20.- 22. 12. 2019
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2018

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 13. 6. 2019
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI