Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- genitálního herpesu NOVÝ!
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Pozvánka (ve formátu .pdf)

Upozornění na nové uspořádání informací pro atestanty

H. Rozsypal, 14. 1. 2020

    Informace pro atestanty jsou od začátku roku 2020 soustředěny v druhém roletovém menu na stránce Organizace postgraduálního vzdělávání.

Nové uspořádání informací pro atestanty

...více


Pravidla pro atestační práce pro jarní termín atestací 2020

M. Holub, 14. 1. 2020

    Téma zadává školitel (primář), schvaluje garant z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která pořádá jarní termín atestací.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 2/2020

A. Hozák, 14. 1. 2020

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Mezioborový seminář Třeboň '20

Podrobnosti (na stránce www.tmos.cz)


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 51/2019-1/2020

A. Hozák, 9. 1. 2020

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


   S hlubokým smutkem oznamujeme, že 29. prosince 2019 ve věku pouhých 59 let zemřela

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.,

vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění.

      Martina Havlíčková byla výjimečná žena. Její přístup jak k práci, tak k životu byl inspirující a obohacující pro všechny v jejím okolí. Byla nesmírně vzdělaná a pracovitá a k tomu velmi skromná a mimořádně statečná.

   Jsme vděčni, že jsme ji mohli poznat. Bude nám velmi chybět.

členové výboru SIL ČLS JEP a přátelé z řad infektologů


      Výbor SIL přeje věrným členům a spolupracovníkům SIL ČLS JEP příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce.

PF 2020

 


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 49-50/2019

A. Hozák, 21. 11. 2019

...více


Důležité dokumenty v problematice infekce HIV s komentářem

H. Rozsypal, 17. 12. 2019

    V předloženém článku naleznete pohromadě odkazy na důležité dokumenty k infekci HIV a jejich stručná shrnutí.

Metodický návod

...více


Obsah Expertního prohlášení k vědeckým poznatkům o HIV v kontextu trestního práva

H. Rozsypal, 17. 12. 2019

    Expertní prohlášení k vědeckým poznatkům o HIV v kontextu trestního práva (Expert consensus statement on the science of HIV in the context of criminal law) je dokument otištěný v časopise Journal of the International AIDS Society roku 2018, aby
- přispěl k pochopení aktuálních vědeckých poznatků a jejich správné interpretaci v trestním právu v případech souvisejících s infekcí HIV,
- tím pomohl předejít justičním omylům (nespravedlivému stíhání a odsouzení) a
- přispěl k snižování stigmatu a diskriminace HIV pozitivních.

Expertní prohlášení

...více


Nový Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu genitálního herpesu u žen

8. 12. 2019

    Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu genitálního herpesu u žen vydává Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně po oponování a schválení výbory tří odborných společností: Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP, České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) ČLS JEP a České neonatologické společnosti (ČNeoS) ČLS JEP.

Gustav Klimt: Danae

...více


Epidemická dětská obrna - základní fakta v historických souvislostech

H. Rozsypal, 8. 12. 2019

    Epidemická dětská obrna, poliomyelitis anterior acuta neboli Heineho-Medinova nemoc je virové onemocnění postihující nervový systém, které u části případů vede k obrně končetin (typicky asymetrické chabé paréze dolní končetiny). Je známa odedávna, ale skutečně vážnou pozornost začala přitahovat koncem 19. století. Tehdy se začaly objevovat epidemie horečnatého onemocnění s obrnami.

Železné plíce

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 47-48/2019

A. Hozák, 4. 12. 2019

...více


Kredbova cena 2020

O. Džupová, 2. 12. 2019

Ocenění SIL       Kredbovu cenu 2020 uděluje výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP za nejlepší časopiseckou publikaci uveřejněnou v letech 2017-2019 týkající se problematiky oboru infektologie s významným vlivem pro praxi.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Leden 2020

● 22.-24. 1. 2020
Třeboň ´20, 28. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
Témata: Aktuality: Hepatitida C, infekce HIV - Obtížně kultivovatelné bakterie (anaeroby, aktinomycety, nokardie) - Zoonózy - Malá škola: Chinolony a jejich alternativy
Organizátoři: Dr. Chmelík, prim. Chrdle, dr. Šůs
Odborný garant: SIL, SEM, SLM
Program (na stránce www.tmos.cz)

Mezioborový seminář Třeboň '20

● 27. 1.– 31. 2. 2020
22. ročník Colours of Sepsis, Clarion Congress Hotel Ostrava
Témata: Těžká sepse, součástí je 7. postgraduální kurz sester v intenzivní péči, 17. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči 2. den mladých intenzivistů
Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Klinika dětského lékařství FN Ostrava
Podrobnosti a přihláška (na stránce www.sepseostrava.cz)

22. ročník Colours of Sepsis

Únor 2020

● 4. 2. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Infekce vyvolané herpetickými viry
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Labská, doc. Rozsypal

● 10.-14. 2. 2020
Atestační kurz Infekční lékařství 2020, Plzeň
Pořádá: LF UK Plzeň
Garant kurzu: doc. Sedláček
Program (ve formátu .pdf)

Březen 2020

● 3. 3. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Difterie, tetanus, pertuse
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátorky: Dr. Fabiánová, dr. Blechová

Duben 2020

● 7. 4. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Parazitologie
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal

● 22.-24. 4. 2020
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátoři: Doc. Plíšek, prof. Beneš

Květen 2020

● 5. 5. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Očkování zdravotníků
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Kosina, dr. Vitouš, dr. Kynčl

● 13.-15. 5. 2020
XLVIII. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
Pořádá: ČHS
Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

XLVIII. májové hepatologické dny, Olomouc, 13.-15. 5. 2020

● 16. 5. 2020
Mezioborový seminář o klostridiové kolitidě, Praha Motol
Odborní garanti: SIL, Česká gastroenterologická společnost, SLM
Organizátoři: Mgr. Krůtová, prim. Nyč

Červen 2020

● 2. 6. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Problematika „One Health“
Pořádá: SEM
Koordinátorka: Dr. Macková

● 10.-12. 6. 2020
XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn
Pořádá: KIN FN Hradec Králové
Odborní garanti: SIL, SSI
Prezident kongresu: Doc. Plíšek
Pozvánka (ve formátu .pdf)

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Září 2020

● 16.-18. 9. 2020
29. Pečenkovy epidemiologické dny, hotel Primavera, Plzeň
Hlavní organizátor: Prof. Pazdiora

Říjen 2020

● 6. 10. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Hepatitidy
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, prof. Husa

● 20. 10. 2020
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Mělnický infektologický den

Listopad 2020

● 3. 11. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Biologická léčba a infekce
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Prof. Holub, prof. Husa, dr. Stejskal

● 14. 11. 2020
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátor: prof. Beneš

● 19.-20. 11. 2020
7. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

7. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Prosinec 2020

● 1. 12. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 18.- 20. 12. 2020
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2020

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 15. 1. 2020
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI