Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Covid-19 (abecedně/chronologicky) Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde


Covid-19

Postupy a návody:
- diagnostiky a léčby covidu-19
   (podrobný)
- diagnostiky a léčby covidu-19
   na standardním covidovém
   oddělení
- diagnostiky a léčby covidu-19
   mimo nemocnici
- managementu v ordinaci
   praktického lékaře
- následné péče po covidu-19
- péče o pacienty s covidem-19
   (zjednodušený)
- léčby covidu-19 (původní
   stručný)
- indikace REGN-COV2 NOVÝ!
- získání remdesiviru
Návod k získání remdesiviru
- léčby rekonvalescentní
   plazmou
- léčby ivermektinem
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covidu-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- ukončení izolace/ karantény
- lhůty pro výjimky z testování
   NOVÝ!
- posouzení významnosti
   kontaktu
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP
- rady pacientům

covid-19
 
na stránce https://infekce.cz/

...vše o covidu-19 zde


Další vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky
- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- komentář k DP LB
- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)
- proti rotavirovým infekcím
- proti chřipce
- proti covidu-19 mRNA
  vakcínami
- proti covidu-19 - přehled
  vakcín

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 25-27/2021

A. Hozák, 13. 7. 2021

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Medicína katastrof

Země s vysokým rizikem vztekliny psů

P. Dlouhý, 11. 7. 2021

    Americké Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zveřejnilo 14. 6. 2021 seznam zemí s vysokým rizikem vztekliny psů. Současně zakázalo import psů z těchto zemí do USA.

...více


Aktualizovaná informace pro atestanty a jejich školitele

J. Beneš, 29. 6. 2021

    Navazuje na předchozí informaci ze dne 26. 5. 2021.

      Vzhledem k tomu, že MZ ČR dosud neodsouhlasilo naši žádost o zrušení atestačních prací pro vzdělávací program vydaný v roce 2018, platí pro všechny lékaře, kteří se hlásí na podzimní termín atestací, povinnost napsat atestační práci.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 22-24/2021

A. Hozák, 27. 6. 2021

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 20-21/2021

A. Hozák, 6. 6. 2021

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Informace pro atestanty a jejich školitele

J. Beneš, 26. 5. 2021

    Lékaři, kteří se připravují k atestaci, si nutně kladou otázku, zda pro ně bude platit povinnost psát atestační práci anebo ne. Až do loňského roku probíhaly atestační zkoušky z infekčního lékařství tak, že každý adept musel vypracovat atestační práci a podat ji na oddělení specializačního vzdělávání dané fakulty spolu s dalšími doklady (kopie diplomu, potvrzení o absolvovaných kurzech, povinných praxích, provedených výkonech atd.).

...více


Nové lhůty pro stanovení výjimky z antigenního nebo RT-PCR testování

26. 5. 2021

   S účinností dne 24. 5. 2021 se mění mimořádná opatření týkající se změn lhůt pro uznávání prodělání covidu-19 a lhůt ochrany po očkování takto...

Nové lhůty pro stanovení výjimky z antigenního nebo RT-PCR testování

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 16-19/2021

A. Hozák, 17. 5. 2021

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Jarní atestace 2021

J. Beneš, 6. 5. 2021

    Jarní atestační zkoušky v letošním roce pořádala 3. LF UK. Zkoušení se konalo dne 5. 5. 2020 ve FN Bulovka, zkušební komisi tvořili prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (za 3. LF UK), prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. (za ČLK), doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (za LF OU) a doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. (za LF UK v Plzni). Praktickou část zkoušela doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (3. LF UK).

Jarní atestace 2021

...více


Nabídka práce na infekčním oddělení Nemocnice AGEL Prostějov

Z. Prokeš, 28. 4. 2021

   Nemocnice AGEL Prostějov hledá lékaře pro infekční oddělení.

Infekční oddělení nemocnice Prostějov

...více


Rozšíření indikací pro podávání monoklonálních protilátek REGN-COV2

28. 4. 2021

   Ministerstvo zdravotnictví svým Rozhodnutím dne 23. 4. 2021 rozšířilo indikace pro podávání monoklonálních protilátek REGN-COV2 následovně:

Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen k léčbě

● mírného až středně závažného onemocnění covid-19
● u dospělých a u dětí starších 12 let, vážících alespoň 40 kg
● s pozitivními výsledky přímého testování na přítomnost viru SARS-CoV-2
● do 10 dnů od nástupu příznaků covidu-19
● u kterých je vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19;

...více


Covid-19: diagnostika a léčba. Doporučený postup SIL ČLS JEP

M. Štefan, A. Chrdle, P. Husa, J. Beneš, P. Dlouhý, 19. 4. 2021

    Podrobný doporučený postup shrnuje informace o diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění covid-19 (coronavirus disease 2019), které je vyvolané virem SARS-CoV-2.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Webcasty

● Webcasty IPVZ

Webcasty IPVZ ...zde

● Webcasty ČLK

Vzdělávací portál ČLK

...zde


Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

2021

Září 2021

● 7. 9. 2021; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Hepatitidy
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátor: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, prof. Husa

● 15.–17. 9. 2021
XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn
Pořádá: KIN FN Hradec Králové
Odborní garanti: SIL, SSI
Prezident kongresu: Doc. Plíšek
Témata: Covid-19 - Neuroinfekce - Spondylodiscitidy - Protivirová léčba - Mezioborové přístupy v očkování - Cestovní medicína u dětí a seniorů - Varia
Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Říjen 2021

● 5. 10. 2021; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Parazitologie
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátor: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal

● 19. 10. 2021
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Listopad 2021

● 2. 11. 2021; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Biologická léčba a infekce
Pořádá: SIL
Koordinátoři: budou určeni

● 6. 11. 2021
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátor: prof. Beneš

● 25.–26. 11. 2021
7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN a LF UK Plzeň ve spolupráci se SIL, SZÚ a ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
Podrobnosti (na stránce FN Plzeň)
Pozvánka (ve formátu .pdf)

7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Prosinec 2021

● 7. 12. 2021; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2021

● Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

● 9.-12. 4. 21
31th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Vienna, Austria

31 ECCMID

Webová stránka kongresu

Vybrané zahraniční akce

...zde


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 13. 7. 2021
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI