Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- infekce HIV NOVÝ!
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 28/2019

A. Hozák, 19. 7. 2019

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


    Dne 7. 7. 2019 zemřela ve věku 92 let paní

doc. MUDr. Drahomíra Wiedermannová, CSc.

   Paní docentka pracovala celý svůj profesní život na Klinice dětských infekčních nemocí v Brně. V roce 1956 se stala odbornou asistentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, přednášela posluchačům nejenom této lékařské fakulty, ale i posluchačům Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci...

...více


Nemocnice Mělník přijme lékaře či lékařku na infekční oddělení

J. Zítová, 11. 7. 2019

    Přijmeme do malého kolektivu na malé infekční oddělení lékaře či lékařku se zájmem o obor infektologie. Jsou vítáni i absolventi. Dostupnost z Prahy je dobrá a zajištění vzdělávání v oboru je pro nás samozřejmostí. Nástup je možný dle domluvy.

Infekční oddělení Nemocnice Mělník

...více


    Jsme zdrceni ztrátou naší primářky

MUDr. Jiřiny Hobstové, CSc.,

která se nedožila ani 70 let. Ke spolupracovníkům byla kolegiální a objektivně polemizovala s názory jiných (ale většinou měla pravdu ona)...

MUDr. Jiřina Hobstová, CSc.

...více


Komentář k novému Doporučenému postupu péče o dospělé infikované HIV

S. Snopková, 25. 6. 2019

    Text předkládaného dokumentu je výsledek všeobecného konsensu autorů. K aktualizaci DP z roku 2016 vedl velký nárůst vědeckých poznatků o biologických vlastnostech HIV a jeho chování v lidském organismu. Doporučení odráží vývoj nových léčiv a výsledky klinických studií, které do určité míry pozměňují některé dosavadní názory a pohledy. Závěry jsou v souladu s Metodickým návodem k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v ČR (Věstník MZČR, částka 10/2016).

Komentář k novému Doporučenému postupu péče o dospělé infikované HIV

...více


Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV

25. 6. 2019

Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Dlouhý P, Kapla J, Jilich D, Veselý D, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Zlámal M. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: 25. 6. 2019. [úplný text].


Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník

Stránka kongresu: https://kmine.bpp.cz/cs/

Přihláška k aktivní účasti a zaslání abstraktů do 31. srpna 2019 !


6. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Pozvánka (ve formátu .pdf)

5th CEE Meeting on Viral Hepatitis and HIV, Vilnius, Lithuania, 19-20 September 2019

Pozvánka (ve formátu .pdf)
Předběžný program (ve formátu .pdf)

European Workshop on Healthy Living with HIV, Barcelona, Spain, 13-14 September 2019

    "HIV Healthy Living" v Braceloně je akce zaměřená nejen na moderní terapeutické metody infekce HIV, ale stejně tak na celostní přístup včetně prevence, eHealth a komorbidity. Podrobnosti jsou zde.
    Odkaz na grant pokrývající veškeré náklady (registrační poplatek, ubytování, letenky) je zde, deadline pro přihlášení je 15. 6. 2019.


5th CEE Meeting on Viral Hepatitis and HIV, Vilnius, Lithuania, 19-20 September 2019

    5. středoevropské a východoevropské zasedání o virové hepatitidě a infekci HIV (5th CEE Meeting on Viral Hepatitis and HIV) ve Vilniusu je pátým pokračováním zasedání, jejichž program a jednotlivá témata jsou od začátku v roce 2014 pečlivě vybírána s ohledem na nejpalčivější otázky a specifika regionu střední a východní Evropy. Na této akci je věnován značný prostor diskusím a názorové interakci. V neposlední řadě si akce klade za cíl tvorbu nových profesních vazeb mezi odborníky v rámci regionu. Podrobnosti jsou zde.
    Odkaz na grant pokrývající veškeré náklady (registrační poplatek, ubytování, letenky) je zde. Deadline pro podání žádosti je 5. 7. 2019.


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Září 2019

● 14. 9. 2019,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ (zdarma)
Téma: Očkování: mýty, realita a jak dál?
Přihláška (na stránce IPVZ)

Říjen 2019

● 1. 10. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Febrilní stavy u dětí a dospělých se zaměřením na neinfekční etiologii
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek

● 3.-5. 10. 2019
XV. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Pořádá: Česká vakcinologická společnost
Prezident kongresu: Prof. Chlíbek
Podrobnosti na www.vakcidny.cz

XV. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 3.-5. 10. 2019

●  21. 10. 2019
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová
Odborný garant: SIL

Mělnický infektologický den

● 25. 10. 2019,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Infekce u narkomanů, ethyliků a bezdomovců
Přihláška (na stránce IPVZ)

Listopad 2019

● 5. 11. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Infekce v těhotenství
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Doc. Krbková, doc. Rozsypal, dr. Geleneky

● 14.-16. 11. 2019
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník, hotel Flora, Olomouc
Odborný garant: SEM, SIL, SLM
Prezident kongresu: Prof. Kolář
Podrobnosti (na stránce kongresu)
Pozvánka (ve formátu .pdf)

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník

● 21.-22. 11. 2019
6. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, SZÚ Praha, ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
Odborná garance: SIL
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
Pozvánka

6. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

● 22. 11. 2019,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Akutní respirační infekce
Přihláška (na stránce IPVZ)

Prosinec 2019

● 3. 12. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 13. 12. 2019,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Oportunní infekce u imunodeficientních pacientů
Přihláška (na stránce IPVZ)

● 20.- 22. 12. 2019
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2018

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 19. 7. 2019
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI