Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile
- infekce HIV

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 18-19/2019

A. Hozák, 14. 5. 2019

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Nové otázky k atestaci z infekčního lékařství

10. 5. 2019

    Nové atestační otázky, na kterých se dohodli členové SOR na schůzi 4. prosince 2018 v Nemocnici Na Bulovce, zahrnují tři okruhy – tj. taxonomii mikrobů, klinická onemocnění a diagnostiku a léčbu. Po schválení poslední verze otázek per rollam byly cestou Oddělení specializačního vzdělávání LF HK zaslány na MZ ČR ke schválení. Verdikt MZ ČR byl oznámen v dubnu 2019, čímž mohou být využity pro podzimní termín atestací 2019 v režimu: diskuze na téma atestační práce a tři odborné otázky.

...více


Akce IPVZ a GSK: Buďte připraveni i na HIV pacienta

Program (ve formátu .pdf)

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 15-17/2019

A. Hozák, 7. 5. 2019

...více


Atestace z infekčního lékařství v jarním termínu 2019

P. Husa, 23. 4. 2019

    Atestační zkouška z infekčního lékařství se v jarním termínu konala po velikonocích 23. 4. 2019 na Klinice infekčních chorob LF MU v Brně. Komise ve složení prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (předseda), doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. a doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. s potěšením oznamuje, že atestační zkoušku úspěšně složilo pět lékařek a lékařů.

Jarní atestace 2019, Brno

...více


Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník

Pozvánka (ve formátu .pdf)

XXIII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Hotel Grand Jasná, Nízké Tatry, Slovensko, 29.-31. 5. 2019 Podrobnosti na stránce infektologia2019.sk

Důležité termíny:

  • Přihlášení k aktivní účasti do 15. 4. 2019
  • Odeslání abstraktu do 24. 4. 2019


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 13-14/2019

A. Hozák, 16. 4. 2019

...více


Nový Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) - leden 2019

8. 4. 2019

    Pracovní skupiny pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP v lednu 2019 vypracovaly aktualizované doporoučení pro diagnostiku a léčbu chronické infekce virem hepatitidy C:

Urbánek P, Fraňková S, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV)
[Úplný text (ve formátu .pdf bez redakčních úprav)]


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 11-12/2019

A. Hozák, 27. 3. 2019

...více


Aktualizovaný Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/ asplenií)

24. 3. 2019

    Aktualizace Doporučeného postupu Společnosti infekčního lékařství a České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

...zde


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 10/2019

A. Hozák, 16. 3. 2019

...více


Algoritmus laboratorních vyšetření při podezření na infekci virem západonilské horečky

F. Stejskal, H. Zelená, H. Orlíková, F. Rettich, 8. 3. 2019

    Horečnaté onemocnění především komplikované serózní meningitidou nebo meningoencefalitidou nebo akutní chabá paréza u pacienta s pobytem v oblasti s lokálním přenosem WNV v předchozích 28 dnech.

...více


Infekce virem západonilské horečky

F. Stejskal, H. Zelená, H. Orlíková, F. Rettich, 6. 3. 2019

    Přehled aktuálních informací a algoritmus diagnostiky infekce virem západonilské horečky.

Infekce virem západonilské horečky

   Původcem západonilské horečky je virus západonilské horečky (West Nile virus - WNV), který byl poprvé izolován v roce 1937 v Ugandě, patří do komplexu virů japonské encefalitidy z rodu Flavivirus a je příbuzný viru Usutu a viru St. Louis encefalitidy.

...více


Videozáznamy ze sympozií a seminářů

D. Fránová, M. Trojánek, 4. 3. 2019

    Na stránce Katedry infekčního lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) naleznete volně dostupné audiovizuální záznamy těchto akcí:

  • Exantémové infekce (5. 2. 2019)
  • Mezioborový seminář Třeboň (16.-18. 1. 2019)
  • Aktuality v mikrobiologii (4. 12. 2018)
  • 5. Mezinárodní sympozium ke Světovému dni AIDS (15.-16. 11. 2018)
  • Stafylokokové infekce a jejich management (6. 11. 2018)

Stačí kliknout sem, vybrat si akci a uvést heslo "infekce".


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Květen 2019

● 25. 5. 2019, 11,00-16,00
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Buďte připraveni i na HIV pacienta
Pořádá: IPVZ, GSK
Program (ve formátu .pdf)

● 29.-31. 5. 2019
XXIII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Hotel Grand Jasná, Nízké Tatry, Slovensko
Pořádá: Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice
Odborní garanti: SSI, SIL, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Témata: Komplexný manažment pacienta s multirezistentnou infeciou - Vírusové infekcie - Infekcie u imunokompromitovaných pacientov - Varia
Podrobnosti na stránce kongresu: infektologia2019.sk

XXIII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Hotel Grand Jasná, Nízké Tatry, Slovensko, 29.-31. 5. 2019

Červen 2019

● 4. 6. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuální otázky DDD
Pořádá: SEM
Koordinátoři: Dr. Melicherčíková, dr. Rupeš, dr. Vlčková
Program (ve formátu .pdf)

● 7. 6. 2019,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Infekce v intenzivní péči
Program (ve formátu .pdf)
Přihláška (na stránce IPVZ)

Říjen 2019

● 1. 10. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Febrilní stavy u dětí a dospělých se zaměřením na neinfekční etiologii
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek

● 3.-5. 10. 2019
XV. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Pořádá: Česká vakcinologická společnost
Prezident kongresu: Prof. Chlíbek
Podrobnosti na www.vakcidny.cz

XV. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 3.-5. 10. 2019

● 15. 10. 2019; 13,00
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová
Odborný garant: SIL

Mělnický infektologický den

Listopad 2019

● 5. 11. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Infekce v těhotenství
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Doc. Krbková, doc. Rozsypal, dr. Geleneky

● 14.-16. 11. 2019
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník, hotel Flora, Olomouc
Odborný garant: SEM, SIL, SLM
Prezident kongresu: Prof. Kolář
Podrobnosti (na stránce kongresu)
Pozvánka (ve formátu .pdf)

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník

● 21.-22. 11. 2019
6. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, SZÚ Praha, ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
Odborná garance: SIL
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2019

● 3. 12. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 20.- 22. 12. 2019
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2018

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 19. 5. 2019
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI