Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Klinika infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup u
- covid-19 - obecně
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR) NOVÝ!
- kódování NOVÝ!
- získání remdesiviru NOVÝ!
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
   NOVÝ!

Covid-19


- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS NOVÝ!
- genitálního herpesu NOVÝ!
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Diagnostika a léčba covid-19 (kazuistika)

S. Polívková, J. Beneš, 8. 4. 2020

    46letý pacient přišel bez doporučení na Kliniku infekčních nemocí pro 10 dní trvající horečky, námahovou dušnost, bolesti zad, únavu a slabost.

CT plic

...více


Podávání inosinum pranobex u onemocnění covid-19

M. Holub, 2. 4. 2020

    Registrovaný léčivý přípravek inosinum pranobex (Isoprinosine®) je indikován k léčbě imunodeficitních stavů, zejména pak při poruchách buněčné imunity provázených protrahovanými nebo opakovanými virovými infekty. Další indikace zahrnují recidivující labiální a genitální herpes, pásový opar, subakutní sklerotizující panecefalitidu, infekce vyvolané cytomegalovirem a virem Epsteina a Barrové a genitální kondylomata.

...více


Použití inosin pranobex v prevenci a léčbě covid-19. Je k dispozici a nepoužívá se. – Proč?

J. Beran, 2. 4. 2020

    Se zájmem jsem si přečetl na webu www.infekce.cz všechna sdělení, která doporučují pro léčbu covid-19 různé typy preparátů a velmi mě mrzí, že se zde neobjevila žádná informace o léčbě pomocí inosin pranobex. Předpokládám, že většina kolegů bude vědět, o jaký přípravek se jedná, a pro ty, kteří se s ním ještě nesetkali, jsou detailní informace na webu www.prolekare.cz formou otázek a odpovědí.

...více


    Dne 18. března 2020 ve věku 78 let zemřel po dlouhé a závažné nemoci

prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.,

Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. dlouholetý přednosta Mikrobiologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a jedna z předních osobností klinické mikrobiologie u nás.
    Čest jeho památce.

Doplněk k nejdůležitějším informacím o aktuálních terapeutických přístupech ke covidu-19

P. Chalupa, H. Rozsypal, 2. 4. 2020

    V článku nejdůležitější informace o aktuálních terapeutických přístupech ke covidu-19 jsme u Plaquenilu uvedli nežádoucí účinky léku, proto přinášíme informaci o kontraindikaci (KI) a nežádoucích účincích (NÚ) i u ribavirinu, azitromycinu a Kaletry.

...více


Nejdůležitější informace o aktuálních terapeutických přístupech ke covidu-19

P. Chalupa, H. Rozsypal, 28. 3. 2020

   Koronavirová nemoc-19 (covid-19) je nové infekční onemocnění, která se obvykle manifestuje jako akutní respirační onemocnění, typicky pneumonie s vážnou prognózou. Původcem je koronavirus příbuzný původci těžkého akutního respiračního syndromu (SARS) pojmenovaný jako Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)–coronavirus (CoV)-2 (SARS-CoV-2). Onemocnění je známo několik málo měsíců a účinný lék se horečně hledá.

covid-19
 
na stránce https://infekce.cz/

...více


Mezioborový doporučený postup: Specifická léčba dospělých pacientů s infekcí COVID-19

27. 3. 2020

    Předložený dokument vznikl v době probíhající pandemie COVID-19 v České republice a vyjadřuje odborný názor SIL, ČSARIM, STL, KS COVID a SÚKL k problematice specifické farmakoterapie pacientů COVID-19 s postižením dýchacího systému.

Specifická léčba dospělých pacientů s infekcí COVID-19 (ve formátu .pdf)


Pracovní verze Doporučeného postupu léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID-19

26. 3. 2020

    Pracovní verze Doporučeného postupu léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID-19 předložená skupinou autorů ze SIL ČLS JEP.

Doporučený postup léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID-19 (ve formátu .pdf)
Doporučený postup léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID-19 (ve formátu .docx)


Návod pro ukončení karanténních opatření u pacientů s laboratorně potvrzeným covidem-19

26. 3. 2020

    Návod předkládá kritéria k ukončení izolace. Vychází ze současných limitovaných znalostí týkajících se spektra klinických příznaků nemoci, možnostech přenosu a délky trvání vylučování viru u pacientů s covid-19. Kritéria byla stanovena klinickou skupinou COVID Ministerstva zdravotnictví dne 25. března 2020 a mohou být změněna na základě nových dostupných informací.

Ukončení karanténních opatření u pacientů s laboratorně potvrzeným covidem-19 (ve formátu .pdf)


Aktualizace algoritmu testování na covid-19

26. 3. 2020

    V návaznosti na kritiku spolehlivosti tzv. rychlotestů na podkladě detekce specifických protilátek byl upraven algoritmus testování z 19. 3. 2020.

Algoritmy a doporučení MZd ČR

Algoritmus testování COVID-19 na odběrových místech (verze 26. 3. 2020) (ve formátu .pdf)


Aktualizace algoritmů testování na covid-19 s komentářem a doplňky

H. Rozsypal, 21. 3. 2020

    V souvislosti s dalším vývojem epidemiologické situace a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu ministr zdravotnictví rozeslal 19. 3. 2020 nové algoritmy nahrazující algoritmy z 5. 3. 2020 a další odborná doporučení.

Algoritmy a doporučení MZd ČR

Algoritmus telefonické komunikace a další postup u žadatelů o testování (ve formátu .pdf)
Algoritmus testování COVID-19 na odběrových místech (ve formátu .pdf)
Rady a doporučení pro testování (ve formátu .pdf)
Doporučení pro praktické lékaře (ve formátu .pdf)

...více


Limitované použití rychlotestů INNOVITA

P. Dlouhý, 20. 3. 2020

   Jedná se o test na přítomnost protilátek IgM/IgG, neprokazuje přítomnost viru.
    Do 7. dne onemocnění je test obvykle negativní (tzv. němé okno, podobně jako třeba u HIV). Doporučuje se proto provádět test až od 7. dne klinických příznaků COVID-19.

...více


Návod na používání rychlotestu 2019-nCoV Ab Test firmy INNOVITA

20. 3. 2020

Princip
    Testem se detekuje přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2 ve třídě IgM a IgG pomocí imunochromatografické reakce. Nelze jím detekovat časnou infekci, protilátky se objeví patrně někde mezi 7.-10. dnem od začátku příznaků. Výrobce udává senzitivitu 87,3 %.

Rychlotest 2019-nCoV Ab Test firmy INNOVITA

...více


Podmínky pro distribuci a použití léčivého přípravku Remdesivir v České republice

F. Stejskal, H. Rozsypal, 20. 3. 2020

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
    V zájmu ochrany veřejného zdraví související s aktuální situací v šíření koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího covid-19 Ministerstvo zdravotnictví povolilo dočasnou (9měsíční) distribuci, výdej a používání léčivého přípravku Remdesivir (obsahujícího účinnou látku remdesivir, GS-5734), 100 mg, lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku od výrobce Gilead Sciences.

...více


Rozšiřování sítě testování na přítomnost SARS-CoV-2

H. Rozsypal, 14. 3. 2020

    Vyšetřování kontaktů je stále významnou složkou strategie boje proti šíření covid-19, a to zejména v počáteční fázi epidemie. Při překročení kritického množství případů se indikace testů na koronavirus budou nejspíše zužovat.

Sanita pro výjezdový tým

...více


Intenzivní péče o pacienty s COVID-19 - zkušenosti z Itálie

H. Bartoš, 13. 3. 2020

    Poznámky ze setkání GiViTI (10. března 2020) - GiViTI = Gruppo Italiano per la Valutazione degli interventi in Terapia Intensiva, Italská skupina pro hodnocení intervencí v intenzivní péči

...více


Odložení voleb do výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

12. 3. 2020

   Vážení členové Společnosti infekčního lékařství,

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

    nacházíme se ve fázi postupující epidemie onemocnění COVID-19. Již téměř na všech infektologických pracovištích čelíme značnému náporu osob se suspektní nebo potvrzenou infekcí.

...více


Obsah manuálu ECDC k nakládání s ochrannými pomůckami pro personál pečující o pacienty se suspektním a potvrzeným COVID-19

H. Bartoš, 12. 3. 2020

    Doporučení pro oblékání a svlékání osobních ochranných pomůcek (OOP) v nemocnici při péči o pacienty se suspektním či potvrzeným onemocněním COVID-19

Ochranná maska

Úplný dokument s fotografiemi (ve formátu .pdf)

...více


Vykazování zdravotní péče u pacientů s COVID-19

J. Kulichová, 11. 3. 2020, 12. 3. 2020

      Tabulka nabízí návod k použití kódů pro vykazování zdravotní péče o pacienty s onemocněním COVID-19, které způsobuje nový koronavirus SARS-CoV-2.

...více


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření covid-19

10. 3. 2020

Bezprecedentní preventivní opatření Ministerstva zdravotnictví MZd ČR:
- zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020
- uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
- hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění.

Mimořádná opatření

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Duben 2020

● 22.-24. 4. 2020
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátoři: Doc. Plíšek, prof. Beneš

● 24. 4. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Individuální očkovací plány pro pediatrickou praxi
Organizátor kurzu: Prof. Beran
Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

● 30. 4. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Základy očkování pro lékaře a zdravotní sestry
Organizátor kurzu: Prof. Beran
Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

Květen 2020

● 5. 5. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Očkování zdravotníků
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Kosina, dr. Vitouš, dr. Kynčl
Zrušeno

● 13.-15. 5. 2020
původní termín se ruší a náhradní termín bude 28.-30. 10. 2020
XLVIII. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
Pořádá: ČHS
Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

XLVIII. májové hepatologické dny, Olomouc, 13.-15. 5. 2020

● 14. 5. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Tropické oblasti – Očkování před cestou a doporučené diagnostické postupy po návratu
Organizátor kurzu: Prof. Beran
Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

● 16. 5. 2020
Klostridiový den - 6. ročník, Praha Motol
Téma: význam střevní mikrobioty, diagnostika, léčba a epidemiologie infekcí vyvolaných Clostridium (Clostridioides) difficile
Odborní garanti: SIL, SLM, ČIS
Organizační výbor: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová, dr. Kohout, dr. Vejmelka, dr. Polívková, prof. Beneš
Pozvánka (ve formátu .pdf)
Program (ve formátu .pdf)
Podrobnosti (na stránce forsapi.cz)

● 19.–21. 5. 2020
Mezikrajský seminář epidemiologů KHS krajů Královéhradeckého, Pardubického, Ústeckého, Libereckého a HS hlavního města Prahy, klášter Broumov
Odborní garanti: SEM
Organizátorka: Dr. Beranová
Podrobnosti a přihláška (na stránce SLM)

● 21. 5. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Malárie a cestovatelský průjem – prevence, profylaxe a pohotovostní léčba
Organizátor kurzu: Prof. Beran
Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

● 28. 5. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Mezinárodní očkovací průkaz a jeho vyplňování
Organizátor kurzu: Prof. Beran
Přihláška a bližší informace (na stránce IPVZ)

Červen 2020

● 2. 6. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Problematika „One Health“
Pořádá: SEM
Koordinátorka: Dr. Macková

● 6. 6. 2020,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Vybrané kapitoly z dětského infekčního lékařství
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 10.-12. 6. 2020
původní termín se ruší a náhradní termín bude 7.–9. 10. 2020
XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn
Pořádá: KIN FN Hradec Králové
Odborní garanti: SIL, SSI
Prezident kongresu: Doc. Plíšek
Témata: Neuroinfekce - Spondylodiscitidy - Protivirová léčba - Mezioborové přístupy v očkování - Cestovní medicína u dětí a seniorů - Varia
Podrobnosti (na stránce congressprague.cz)

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Září 2020

● 15.-17. 9. 2020
29. Pečenkovy epidemiologické dny, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: SEM, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, LF UK v Plzni
Hlavní organizátor: Prof. Pazdiora
Podrobnosti (na stránce kongresu)

Říjen 2020

● 6. 10. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Hepatitidy
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: Dr. Němeček, prof. Pazdiora, prof. Husa

●  7.–9. 10. 2020
Náhradní termín XXIV. česko-slovenského kongresu o infekčních nemocech, hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

● 20. 10. 2020
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Mělnický infektologický den

●  28.-30. 10. 2020
Náhradní termín XLVIII. májových hepatologických dnů, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc

● 3. 11. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Biologická léčba a infekce
Pořádá: SIL
Koordinátoři: Prof. Holub, prof. Husa, dr. Stejskal

● 14. 11. 2020
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátor: prof. Beneš

● 19.-20. 11. 2020
7. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

7. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Prosinec 2020

● 1. 12. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 18.- 20. 12. 2020
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2020

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 8. 4. 2020
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI