Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise
Sekce a pracovní skupiny
Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů Stránka atestantů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Infekční klinika Nemocnice
Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Zjednodušený postup u
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka atestantů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 43-44/2019

A. Hozák, 11. 11. 2019

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Nový kód pro fekální bakterioterapii

P. Kümpel, J. Beneš, 4. 11. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
    dovolujeme si vás upozornit, že od počátku příštího roku bude možné vykazovat kód fekální bakterioterapie (FBT) při léčbě rekurentní klostridiové kolitidy. Tento výkon dostal přidělené číslo 23200 a týká se činností spojených s převzetím stolice od dárce, její homogenizace, filtrace a následné aplikace pacientovi.

...více


Nemocnice Mělník přijme lékaře či lékařku na infekční oddělení

J. Zítová, 11. 7. 2019

    Přijmeme do malého kolektivu na malé infekční oddělení lékaře či lékařku se zájmem o obor infektologie. Jsou vítáni i absolventi. Dostupnost z Prahy je dobrá a zajištění vzdělávání v oboru je pro nás samozřejmostí. Nástup je možný dle domluvy.

Infekční oddělení Nemocnice Mělník

...více


Založení České mikrobiomové společnosti

23. 10. 2019

    V první polovině září 2019 představenstvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) projednalo a schválilo vznik nové odborné společnosti – České mikrobiomové společnosti (ve zkratce ČMS a pod evidenčním číslem 1450).

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 42/2019

A. Hozák, 23. 10. 2019

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze přijme sekundárního lékaře

M. Štefan, 22. 10. 2019

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze přijme sekundárního lékaře. Nástup je možný v prosinci 2019 nebo po dohodě.

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 39-41/2019

A. Hozák, 17. 10. 2019

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Tetanus u neočkovaného tříletého dítěte

L. Homola, 16. 10. 2019

    Od září do října 2019 byl v dětské nemocnici FN Brno hospitalizován tříletý chlapec s tetanem. Dítě bylo neočkované z nemedicínských důvodů. Za vstupní bránu onemocnění je považována rána v nose způsobená baterkou 2 týdny před onemocněním.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 37-38/2019

A. Hozák, 28. 9. 2019

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 35-36/2019

A. Hozák, 12. 9. 2019

...více


Mezioborový seminář Třeboň '20

Podrobnosti (na stránce www.tmos.cz)


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 33-34/2019

A. Hozák, 1. 9. 2019

...více


První transplantace jater u HIV pozitivního pacienta v ČR

D. Veselý, 20. 8. 2019

    28. 1. 2019 byla poprvé v ČR provedena transplantace jater u HIV pozitivního pacienta.
    Jednalo se o 47letého nemocného s jaterní cirhózou při alkoholické nemoci jater, ve stadiu onemocnění HIV A2. Původem je z Ukrajiny a je léčen v HIV centru Nemocnice Na Bulovce od srpna 2015, kdy také pacient prodělal odvykací kúru závislosti na alkoholu.

...více


Česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran, 28.-29. 11. 2019, hotel Galant, Lednice

Pozvánka (ve formátu .pdf)


Komentář k novému Doporučenému postupu péče o dospělé infikované HIV

S. Snopková, 25. 6. 2019

    Text předkládaného dokumentu je výsledek všeobecného konsensu autorů. K aktualizaci DP z roku 2016 vedl velký nárůst vědeckých poznatků o biologických vlastnostech HIV a jeho chování v lidském organismu. Doporučení odráží vývoj nových léčiv a výsledky klinických studií, které do určité míry pozměňují některé dosavadní názory a pohledy. Závěry jsou v souladu s Metodickým návodem k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v ČR (Věstník MZČR, částka 10/2016).

Komentář k novému Doporučenému postupu péče o dospělé infikované HIV

...více


Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník

Stránka kongresu: https://kmine.bpp.cz/cs/

6. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Pozvánka (ve formátu .pdf)

Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Listopad 2019

● 12. 11. 2019, 15,00
Pracovní seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
Téma: Vakcinace
Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
Organizátor: Prim. Petroušová
Program (ve formátu .pdf)

● 14.-16. 11. 2019
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník, hotel Flora, Olomouc
Odborný garant: SEM, SIL, SLM
Prezident kongresu: Prof. Kolář
Podrobnosti (na stránce kongresu)
Pozvánka (ve formátu .pdf)

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2019, VII. ročník

● 21.-22. 11. 2019
6. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, SZÚ Praha, ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
Odborná garance: SIL
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
Pozvánka

6. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

● 22. 11. 2019,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Akutní respirační infekce
Přihláška (na stránce IPVZ)

Prosinec 2019

● 3. 12. 2019; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 13. 12. 2019,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Oportunní infekce u imunodeficientních pacientů
Přihláška (na stránce IPVZ)

● 20.- 22. 12. 2019
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek


Leden 2020

● 22.-24. 1. 2020
Třeboň ´20, 28. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
Témata: Aktuality, obtížně kultivovatelné bakterie (anaeroby, aktinomycety, nokardie) - Zoonózy - Malá škola: Chinolony a jejich alternativy
Organizátoři: Dr. Chmelík, prim. Chrdle, dr. Šůs
Odborný garant: SIL, SEM, SLM
Program (na stránce www.tmos.cz)

Mezioborový seminář Třeboň '20

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2018

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 11. 11. 2019
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI