Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Petr Kümpel

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Kontakty na výbor SIL:
Martina Kubátová
Klinika infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail:
martina.kubatova@bulovka.cz

Soňa Bergmanová
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tel.: (+420) 495 833 836
E-mail:
sona.bergmanova@fnhk.cz

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup
- péče o pacienty s covidem-19
   (zjednodušený) NOVÝ!
- léčby covidu-19 aktualizace
- získání remdesiviru aktualizace
Návod k získání remdesiviru

- léčby rekonvalescentní
   plazmou NOVÝ!
- managementu v ordinaci
   praktického lékaře
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covidu-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- ukončení izolace/ karantény
- posouzení významnosti
   kontaktu
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP

covid-19
 
na stránce https://infekce.cz/


- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)
- proti rotavirovým infekcím
- proti chřipce

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.

Manuál péče o pacienty s covidem-19 hospitalizované na standardním oddělení

P. Kümpel, 21. 11. 2020

   Kvůli požadavku některých mladších lékařů o zjednodušený přehledný postup péče o pacienty s covidem-19 nabízíme na zdejší stránce manuál zpracovaný kolektivem autorů DP SIL ČLS JEP a lékařů Slezské nemocnice v Opavě. Jako podklad posloužily dostupné mezinárodní guideliny a návody používané na různých tuzemských pracovištích (Hradec Králové, České Budějovice, Opava).

Infekční oddělení Slezské nemocnice Opava

...více


Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19

21. 11. 2020

    Aktualizovaná verze Doporučeného postupu SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19 nahrazuje verzi z 28. 8. 2020:

● Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19 (.pdf)
● Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19) (.docx)

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 45-46/2020

A. Hozák, 19. 11. 2020

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Atestace z oboru Infekční lékařství v listopadu 2020 v Ostravě

L. Rožnovský, 6. 11. 2020

   Dne 5. listopadu 2020 proběhly na Klinice infekčního lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě atestační zkoušky z oboru Infekční lékařství. Členy komise byli prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (3. LF UK), prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (1. LF UK) a doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (LF OU). Praktickou zkoušku zkoušela prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. a asistent MUDr. Petr Širůček (oba LF OU). Atestaci z oboru Infekční lékařství úspěšně složilo všech 7 kolegů.

Atestace v FNO

...více


Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covidem-19

6. 11. 2020

   Předložený doporučený postup vyjadřuje odborný názor ČSARIM, CSIM, STL, ČPFS, SIL, KS COVID a SÚKL k předmětné problematice.
   Uvedená doporučení a stanoviska nemají uvedenu sílu/naléhavost doporučení a přesvědčivost důkazů a jsou podložena analýzou kohort nebo vyházejí ze stanoviska expertů. Doporučený postup se zabývá výhradně klinickými aspekty podání tzv. rekonvalescentní plazmy (dále jen RP) obsahující anti-SARS-CoV-2 protilátky získané od osob vyléčených z covidu-19:
● Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covidem-19 (verze 2, 13. 10. 2020, v .pdf)


Algoritmy popisující management akutních respiračních onemocněni s použitím antigenních testů k detekci původce covidu-19

3. 11. 2020

   Algoritmy zaslané hlavní hygieničkou MUDr. J. Rážovou, Ph.D. k dalšímu využití a zajištění jednotného postupu v použití a interpretaci antigenního testu v detekci covidu-19, návod na použití uvedeného testu a dále management respiračních onemocnění v ordinacích praktických lékařů.

Algoritmus interpretace POC Ag testu

● Algoritmus interpretace POCT Ag VPL a PLDD (verze 2. 11. 2020, v .pdf)
● Algoritmus interpretace POC Ag testu sociální služby LDN (2. 11. 2020, v .pdf)
● Management akutních respiračních onemocnění v ambulancích PLDD (verze s Ag testy 2. 11. 2020, v .pdf)
● Management respiračních onemocnění v ambulancích VPL (verze s Ag testy 2. 11. 2020, v .pdf)
● Panbio Ag test Abbott: český návod (v .pdf)


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 43-44/2020

A. Hozák, 3. 11. 2020

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Právní stanovisko k zajištění péče o osoby s covidem-19

P. Dlouhý, 1. 11. 2020

    Právní stanovisko k zaměstnání lékařů a jejich kompetencí na jednotkách zajišťujících péči o osoby s covidem-19 zpracované právníky Krajské zdravotní, a.s. je

  • zde (v .pdf).

Algoritmy popisující management akutních respiračních onemocněni v ambulancích praktických lékařů v době pandemie covidu-19

28. 10. 2020

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění covid-19 (verze z 26. 10. 2020 v .pdf)
Management akutních onemocnění v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost v době pandemie onemocnění covid-19 (verze z 5. 10. 2020 v .pdf)

Podle Centrálního řídícího týmu COVID-19 Ministerstva zdravotnictví ČR


Mimořádné číslo časopisu Farmakoterapeutická revue o koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19

M. Trojánek, 25. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
    připravili jsme pro Vás mimořádné číslo časopisu Farmakoterapeutická revue, které je věnováno novému koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19.

Farmakoterapeutická revue

...více


Postup získání remdesiviru (Veklury™) pro konkrétního pacienta - aktualizace

J. Kulichová, H. Rozsypal, 16. 9. 2020, 22. 10. 2020

Postup získání remdesiviru

...více


Dopis členům Společnosti infekčního lékařství po volbách

22. 10. 2020

Vážení a milí členové Společnosti infekčního lékařství,

   v posunutém termínu se podařilo uskutečnit volby do výboru a revizní komise SIL ČLS JEP. V pondělí 12. 10. 2020 byly uveřejněny výsledky voleb na naší webové stránce. Ve výboru máme čtyři nové členy a v revizní komisi jednu novou členku...

...více


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Prosinec 2020

● 1. 12. 2020; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Doc. Růžička

● 18.- 20. 12. 2020
Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2020

●  Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

Vybrané zahraniční akce

...zde


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 25. 11. 2020
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI