Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy Volná místa
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Covid-19
(abecedně/ chronologicky)
Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde


Covid-19

Postupy a návody:
- diagnostiky a léčby covidu-19
   (podrobný)
- diagnostiky a léčby covidu-19
   na standardním covidovém
   oddělení
- diagnostiky a léčby covidu-19
   mimo nemocnici
   aktualizace 16. 12. 2021
   s molnupiravirem

- managementu v ordinaci
   praktického lékaře
- následné péče po covidu-19
- péče o pacienty s covidem-19
   (zjednodušený)
- léčby a postexpoziční
   profylaxe monoklonálními
   protilátkami NOVÝ!
- použití imunomodulátorů
   (mezioborové stanovisko)
   NOVÝ!
- použití antivirotik
   (stanovisko SIL)
   NOVÝ!
- získání remdesiviru
- léčby rekonvalescentní
   plazmou
- léčby ivermektinem
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covidu-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- nařízení a ukončení izolace/
   karantény NOVÝ! (10. 1. 22)
- lhůty pro výjimky z testování
- posouzení významnosti
   kontaktu NOVÝ!
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP
- rady pacientům aktualizace
   8. 1. 2022 s upozorněním
   na monoklonální protilátky a
   nová antivirotika

covid-19
 
na stránce https://infekce.cz/

...vše o covidu-19 zde


Další vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky
- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP,
   očkování,
   PrEP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- komentář k DP LB
- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)
- proti rotavirovým infekcím
- proti chřipce
- proti covidu-19 mRNA
  vakcínami
- proti covidu-19 - přehled
  vakcín
- proti covidu-19 u dětí
- proti covidu-19 - dodatečné
  dávky
- infikovaných HIV

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.

Organizační opatření VZP ČR č. 7/2021 v souvislosti s onemocněním covid-19 způsobeného virem SARS CoV 2 - aktualizace z 14. 1. 2022

19. 1. 2022

Úplný text je zde:


Stanovisko SIL ČLS JEP k použití antivirotik v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 (11. 1. 2022)

P. Dlouhý, 19. 1. 2022

     Úplný text je zde:


Mezioborové stanovisko k použití imunomodulátorů v léčbě covidu-19 (10. 1. 2022)

P. Dlouhý, 19. 1. 2022

     Úplný text je zde:
Vysílání semináře v Lékařském domě
18. 1. 2022 od 13,00
na téma Aktuality v epidemiologii


Hledáme lékaře na infekční oddělení Mělník

J. Zítová, 10. 1. 2022
Hledáme lékaře na infekční oddělení Mělník

...více


Nařizování karantény a izolace v souvislosti s výskytem covidu-19 - varianty omikron SARS-CoV-2

10. 1. 2022

Metodický pokyn pro KHS a HS hl.m. Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 (pdf) nahrazuje Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 (pdf) - dostupný v  aktualitě z 28. 10. 2021

...více


Omikron v České republice dominuje

10. 1. 2022

    Podle tiskové zprávy SZÚ z 10. leden 2022 se naplnil předpoklad, že varianta omikron se již stala dominantní na území České republiky. Přenáší se s vyšší účinností a plošně se nad hranici 50 % zkoumaných pozitivních případů v Česku dostala k 8. 1. 2022. Za následující den, tedy neděli (9. 1.), kdy data odrážejí spíše testy z laboratoří ve větších městech, a také zpravidla v neděli chodí na vyšetření méně lidí, pak podíl detekcí varianty omikron dosáhl až k hranici 79 %. Další podrobnosti jsou v příloze tiskové zprávy.

Graf

...více


Infekční oddělení v Ústí nad Labem přijme lékaře

P. Dlouhý, 4. 1. 2022

Infekční oddělení v Ústí nad Labem

...více


Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 - aktualizace z 4. 1. 2022

4. 1. 2022

● Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19 (úplný text [pdf])

...více


Podoba atestační zkoušky po roce 2021

J. Beneš, 22. 12. 2021, aktualizace 4. 1. 2022

Vážení kolegové,
    dovoluji si Vás upozornit, že počínaje rokem 2022 již nebude potřeba k atestační zkoušce z infekčního lékařství předkládat atestační práci. Z MZ ČR jsem dnes dostal spolehlivou informaci, že toto rozhodnutí vyjde písemně ve Věstníku MZ ČR, který bude vydán na konci ledna 2022 a vstoupí v platnost okamžitě. Z MZ ČR jsem 22. 12. 2021 dostal spolehlivou informaci, že toto rozhodnutí vyjde písemně ve Věstníku MZ ČR, který bude vydán na konci ledna 2022 a vstoupí v platnost okamžitě. Informaci je třeba doplnit o upozornění, že se změna týká jen těch školenců, kteří jsou zařazeni do vzdělávacího programu 2018.

...zde


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 49-50/2021

A. Hozák, 22. 12. 2021

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Koncepce oboru infekční lékařství

15. 12. 2021

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP         Na schůzi výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP 7. 12. 2021 byla schválena aktualizace Koncepce oboru infekční lékařství.

    Kümpel P, Dlouhý P, Husa P, Chrdle A, Štefan M, Plíšek S, Beneš J. Koncepce oboru infekční lékařství. Verze 7. 12. 2021. (úplný text [pdf])

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 47-48/2021

A. Hozák, 13. 12. 2021

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Informace k použití molnupiraviru

P. Dlouhý, 13. 12. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

      v tomto týdnu dorazí do ČR první dodávka molnupiraviru (Lagevrio, MSD), perorálního antivirotika proti SARS-CoV-2.

      Zasíláme Vám informace potřebné k jeho použití:

  • Stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP ze 7. 12. 2021
  • Organizační opatření VZP č. 21/2021

     SPC Lagevrio (formát PDF)

...zde


Tiskové prohlášení

P. Dlouhý, 9. 12. 2021

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP     Společnost infekčního lékařství ČLS JEP plně podporuje zavedení povinného očkování proti covidu-19 pro vybrané profesní skupiny a pro osoby starší 60 let. Jde o nezbytné opatření, které má omezit dopady pandemie na zdraví a životy obyvatel České republiky.

...zde


Záznam přednášek z Antibiotického dne 2021

M. Štefan, 9. 12. 2021

Záznam přístupný pro účastníky kurzu po zadání přiděleného hesla pod uživatelským jménem "ucastnik".

Antibiotický den

...zdeKredbova cena 2022

O. Džupová, 9. 11. 2021

Ocenění SIL     Výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP vyhlašuje soutěž o Kredbovu cenu 2022 za nejlepší časopiseckou publikaci a nejlepší knihu v oboru infektologie vydané v letech 2020-2021. Hlavním kritériem při hodnocení publikací bude konkrétní význam pro klinickou praxi v infektologii.

...více


Starší zprávy

...zde
 

Webcasty

● Webcasty IPVZ

Webcasty IPVZ ...zde

● Webcasty ČLK

Vzdělávací portál ČLK

...zde


Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Semináře v Lékařském domě a mnohé další budou pořádány hybridní formou, tedy prezenčně i přenosem on-line.

Únor 2022

● 1. 2. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Sexuálně přenosné nemoci
Pořádá: SIL, SEM, SLM
Koordinátoři: A. Chrdle, H. Zákoucká, B. Macková
Program (ve formátu .pdf)
Přihlašovací formulář (elektronické přihlášení je podmínkou pro vydání certifikátu!)

● 8. 2. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Nová doporučení pro ambulantní terapii komunitních infekcí respektující moderní zásady antibiotické preskripce
Organizátoři kurzu: dr. Trojánek, doc. Žemličková

● 15. 2. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Komunitní pneumonie: novinky v diagnostice a léčbě
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 18. 2.-19. 2. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Kurz pro antibiotické konziliáře
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

●  28. 2.–4. 3. 2022
Povinný předatestační kurz Základy infekčního lékařství, Infekční klinika 2. LF UK a FNB, Budínova 2, Praha 8
Pořádá: 2. LF UK
Garant kurzu: Doc. Pícha

Březen 2022

● 1. 3. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Nákazy s přírodní ohniskovostí
Pořádá: SEM, SIL
Koordinátoři: J. Vlčková, L. Krbková

● 15. 3. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Aktuálně o covidu-19: novinky v epidemiologii, terapii a očkování
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 17. 3. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Oportunní infekce u pacientů na biologické a imunosupresivní terapii
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 22. 3. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Nová doporučení pro ambulantní terapii komunitních infekcí respektující moderní zásady antibiotické preskripce
Organizátoři kurzu: dr. Trojánek, doc. Žemličková

Duben 2022

● 5. 4. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Novinky v očkování
Pořádá: SEM
Koordinátoři: J. Dlhý, M. Trojánek

● duben 2020
Klostridiový den, Praha Motol

● 14. 4. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Jak komunikovat s pacienty při předepisování antibiotik?
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 19. 4. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Infekce kůže a měkkých tkání
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

Květen 2022

● 3. 5. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Původci virových gastroenteritid, význam fekální kontaminace povrchových vod
Přesun tématu ze 7. 6. '22
Pořádá: SEM
Koordinátoři: P. Vašíčková, P. Pazdiora

● 3. 5. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Lymeská borrelióza a chlamydiové infekce pohledem EBM
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 17. 5. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Aktuálně o covidu-19: novinky v epidemiologii, terapii a očkování
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

● 18.-20. 5. 2022
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

● 26.-28. 5. 2022
25. setkání Antibiotická politika,
Organizátoři: Prof. Kolář, prof. Beneš, prim. Dlouhý

Červen 2022

● 7. 6. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Parazitologie
Přesun tématu z 3. 5. '22
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal

● 9. 6. 2022,
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Jaké infekce nás trápí v létě?
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

Září 2022

● 14.-16. 9. 2022
30. Pečenkovy epidemiologické dny, Plzeň
Odborný garant: SEM
Organizátor: Prof. Pazdiora

● 22.-24. 9. 2022
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2022, Praha
Pořádá: Klinika infekčních nemocí FN Bulovka
Odborný garant: SIL
Prezident kongresu: Prof. Beneš
předseda organizačního výboru: prim. Dlouhý

Říjen 2022

● 4. 10. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Tuberkulóza a mykobakteriózy
Pořádá: SEM
Koordinátorky: K. Szpaková, V. Dvořáková

● 18. 10. 2022
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Listopad 2022

● 1. 11. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Infekční komplikace biologické léčby
Pořádá: SIL, SLM
Koordinátoři: M. Trojánek, M. Štefan

● listopad 2022
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátoři: dr. Štefan, dr. Bartoš

● 24.-25. 11. 2022
8. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2022

● 6. 12. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Prof. Růžička

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2021

Vybrané zahraniční akce

...zde


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 19. 1. 2022
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI