Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA.

Kontakty na výbor SIL:
MUDr. Marek Štefan, MBA
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Tel. (+420) 266 082 642
E-mail: Marek.Stefan@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 477 112 600, -2603
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství v SIL ČLS JEP:
Přihláška (ve formátu .doc)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde
 


Vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup
- péče o pacienty s covidem-19
   (zjednodušený) NOVÝ!
- léčby covidu-19 aktualizace
- získání remdesiviru aktualizace
Návod k získání remdesiviru

- léčby rekonvalescentní
   plazmou NOVÝ!
- managementu v ordinaci
   praktického lékaře
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covidu-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- ukončení izolace/ karantény
- posouzení významnosti
   kontaktu
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP


- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky

Praktický návod diagnostiky a léčby chřipky pro nadcházející sezónu

- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- lymeské borreliózy

Nový Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy

- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz
- kolitidy vyvolané C. difficile

DP
- fekální bakterioterapie

PrEP HIV
- pracovní postup
- stanovisko výboru SIL
- komentář k PrEP

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)
- proti rotavirovým infekcím
- proti chřipce
- NOVÉ! proti covidu-19 mRNA
  vakcínou

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.

Reinfekce covidu-19

P. Dlouhý, 18. 1. 2021

    Z analýzy dat v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) provedené pracovníky SZÚ vyplývá, že tzv. reinfekci covid-19 prodělalo v ČR v roce 2020 celkem 56 osob, u dalších 36 případů nyní probíhá validace dat.

...více


Informace pro atestanty, kteří se hlásí ke zkoušce v letošním roce

J. Beneš, 13. 1. 2021

    Důležité termíny:
● Povinný předatestační kurz „Novinky z infekčního lékařství“ se bude konat 22.-26. 2. 2021, organizuje LF MU (garant prof. Husa). Kurz proběhne s největší pravděpodobností distanční formou (připojení na dálku).
● Jarní atestační zkoušky se budou konat 4.-5. 5. 2021 v Praze, zajišťuje 3. LF UK (garant prof. Beneš), zkoušející prof. Beneš, doc. Rožnovský, doc. Sedláček.
● Podzimní atestační zkoušky budou ve dnech 11.-12. 11. 2021, zajišťuje LF UK Plzeň (garant doc. Sedláček), zkoušející doc. Sedláček, prof. Beneš, doc. Rožnovský.

...více


Anafylaxe po očkování proti covidu-19

P. Dlouhý, 11. 1. 2021

    Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) zveřejnilo 6. 1. 2021 analýzu alergických reakcí včetně anafylaxe po podání prvních 1 893 360 dávek vakcíny Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Hlášeno bylo 4 393 (0,2 %) nežádoucích účinků, z toho 21 případů bylo označeno jako anafylaxe - což je 11,1 případu na milion dávek. Pro srovnání: u chřipky se udává 1,3 případu anafylaxe na milion dávek.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 52-53/2020

A. Hozák, 11. 1. 2021

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Základní informace o nových variantách SARS-CoV-2

M. Štefan, 3. 1. 2021

      Životní cyklus virů je běžně provázen vznikem mutací jejich genomu, to platí i pro SARS-CoV-2. Většina mutací nemá žádný vliv na vlastnosti virů. Klinický význam mají ty mutace, které vedou například ke zvýšené nakažlivosti nebo k závažnějšímu průběhu onemocnění. Obavu by také vyvolaly mutace, jejichž výskyt by vedl ke sníženému účinku očkování.

SARS-CoV-2

...více


Doporučení České vakcinologické společnosti k očkování proti covidu-19 mRNA vakcínou

31. 12. 2020

   Nové doporučení České vakcinologické společnosti k očkování proti covid-19 mRNA vakcínou obsahuje informace a skutečnosti, které nejsou diskutovány ve schválené souhrnné informaci registrované vakcíny:
● Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami ze dne 30.12. 2020 (v .pdf)

mRNA vakcína firmy Pfizer/BioNTech

...více


    Dne 22. prosince 2020 zemřela ve věku 82 let

MUDr. Jarmila Krejčí,

bývalá zástupkyně přednosty Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Věnovala se zejména problematice infekčních chorob u dětí, specializovala se na herpetické infekce, všichni oceňovali její pracovitost, pečlivost a spolehlivost.

    Věnujte jí prosím, spolu s kolegy z Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě, tichou vzpomínku.


covid-19 pod kontrolou v roce
2021
přeje výbor SIL

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 50-51/2020

A. Hozák, 22. 12. 2020

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Přehled důležitých vakcín proti covidu-19

H. Rozsypal, 21. 12. 2020

    Největší naděje pro ukončení pandemie covidu-19 se vkládají do příchodu účinné vakcíny. Ještě se ani nerozvinula informační kampaň o očkování a už stojíme bezprostředně před velkou očkovací akcí. Česko má objednáno 4 miliony vakcín pro 2 miliony lidí a o dalších se jedná. O rozsahu akce a strategii očkování ve vlnách podle stupně ohrožení jste se dozvěděli z médií. Podrobnosti o distribuci nakoupených vakcín, logistice této jedinečné akce a technice očkování byli primáři informováni e-mailem předsedou SIL.

mRNA vakcína firmy Pfizer/BioNTech

...více


Důležité informace k platbě členských příspěvků

17. 12. 2020

   Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně     dovolte, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na e-mailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz.

...více


Nové předsednictvo výboru SIL ČLS JEP

16. 12. 2020

    Výsledky voleb a složení výboru SIL ČLS JEP a revizní komise bylo zveřejněno již 11. 10. 2020 (zde). Dne 15. 12. 2020 se konala společná schůze starého a nového výboru. Výbor si zvolil ze svého středu tajným hlasováním hlavní funkcionáře...

...více


Výzva ke zvládnutí současné epidemiologické situace s covidem-19 a očkování

...zde


Webcast o covidu-19 na Vzdělávacím portálu ČLK

M. Trojánek, 14. 12. 2020

Vážení a milí kolegové,
    dovolte nám, abychom Vám představili vzdělávací webcast ČLK, který je věnován novému koronaviru a onemocnění covid-19. Přestože většina z nás se s touto infekcí setkává v každodenní praxi, dostupnost kvalitních a ověřených odborných informací stále není optimální.

...více


Jak správně česky psát a skloňovat název nemoci covid-19?

H. Rozsypal, 11. 12. 2020

Jak správně psát a skloňovat slovo covid-19?

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 49/2020

A. Hozák, 10. 12. 2020

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Dostupnost léku Ancotil v lékárně FN Ostrava

M. Turjap, L. Rožnovský, 10. 12. 2020

    V současné době jsou v lékárně Fakultní nemocnice v Ostravě dostupná následující balení flucytosinu:

● Ancotil infuse 2,5 g/250 ml, 5 infuzí v originálním balení s cenou 9915 Kč s expirací 5/2021, celkem je v lékárně 5 originálních balení
● Ancotil 500 mg tbl a 100 tbl s cenou 3 100 Kč s expirací 8/2021, celkem je v lékárně 9 originálních balení.

      Telefonní kontakt na Lékárnu FN Ostrava v pracovní době na č. 59 737 4035 nebo 4497, během služeb a svátků na č. 59 737 4165


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 47-48/2020

A. Hozák, 7. 12. 2020

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Covid-19: od diagnózy k terapii

P. Dlouhý, J. Pazderková, H. Bartoš, Š. Cimrman, L. Merunková, J. Beneš, J. Škola, D. Vaculíková, 29. 11. 2020

      Kolektiv autorů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Odboru hygieny Krajské zdravotní, a. s. vydal v časopisu Acta medicinae již v květnu 2020 první přehledový článek o covidu-19. Od té doby se nahromadilo ve světovém písemnictví mnoho údajů a také čeští zdravotníci získali zkušenosti při diagnostice, léčbě a prevenci nového onemocnění. Proto byla připravena aktualizace a s laskavým svolením nakladatele byla poskytnuta pro naší webovou stránku.

Úplný text: Covid-19: od diagnózy k terapii (pdf)

...zde


Starší zprávy

...zde
 

Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Předběžný plán

2020

Prosinec 2020

● Webcast

Vzdělávací portál ČLK

2021

Únor 2021

● 22.-26. 2. 2021
Atestační kurz Infekční lékařství 2021, Brno
Pořádá: LF MU Brno
Garant kurzu: prof. Husa
Program (ve formátu .pdf)

Duben 2021

● 28.-30. 4. 2021
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše

Květen 2021

● 4. 5. 2021; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Očkování zdravotníků
Pořádá: SIL, SEM
Koordinátoři: Dr. Chrdle, dr. Kosina, dr. Vitouš, dr. Kynčl

● 12.-14. 5. 2021
XLVIII. májové hepatologické dny, Parkhotel Plzeň
Pořádá: ČHS
Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

XLVIII. májové hepatologické dny, Plzeň, 12.-14. 5. 2021

● 20.–21. 5. 2021
7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, hotel Primavera, Plzeň
Pořádá: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN a LF UK Plzeň ve spolupráci se SIL, SZÚ a ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
Podrobnosti (na stránce FN Plzeň)

7. mezinárodní sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS

Červen 2021

● 10.-12. 6. 2021
Hotel ILF, Praha
Kurz IPVZ
Téma: Kurz pro antibiotické konziliáře
Organizátor kurzu: dr. Trojánek

Říjen 2021

● 19. 10. 2021
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Listopad 2021

● 2. 11. 2021; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Biologická léčba a infekce
Pořádá: SIL
Koordinátoři: budou určeni

● 6. 11. 2021
Antibiotický den, Praha
Odborný garant: SIL
Organizátor: prof. Beneš

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2021

● Významné zahraniční kongresy a vybrané akce ESCMID

● 9.-12. 4. 21
31th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Vienna, Austria

31 ECCMID

Webová stránka kongresu

Vybrané zahraniční akce

...zde


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 18. 1. 2021
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal
Webhosting: FORPSI