Úvodní stránka

Odborné dokumenty

Koncepce oboru a vzdělávací program

Nahoru

Zákony

Nahoru

Vládní nařízení

Nahoru

Vyhlášky

Nahoru

Metodické pokyny, metodická opatření

Nahoru

Doporučené postupy

Doporučené postupy sdílené s jinými odbornostmi

Doporučené postupy SIL

 • Beneš J, Kümpel P, Matouch O. Profylaxe lyssy: Konsensus představitelů infekčních pracovišť v ČR a NRL pro vzteklinu
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Machala L, Kodym P, Rozsypal H, Staňková M, Sedláček D. Doporučený postup diagnostiky a terapie toxoplazmózy u osob s HIV infekcí.
  Klin mikrobiol inf lék 2007;13(6):248-252
  [Úplný text v KMIL]
 • Holub M, Aster V, Roubalová K, Záhumenský J, Radina J. Doporučený postup pro diagnostiku a terapii genitálního herpesu u žen. Vydán: duben 2009
  [Úplný text]
 • Dlouhý P, Honegr K, Krbková L, Pícha D, Roháčová H, Šruncová V. Lymeská borrelióza: Doporučený postup v diagnostice, léčbě a prevenci. Vydán: květen 2011
  [Úplný text]
 • Galský J, Hobstová J. Chlamydiové infekce - diagnostika a léčba. Vydán: únor 2012
  [Úplný text]
 • Polák P, Kosina P, Blechová Z, Koten J, Rozsypal H, Beneš J. Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/ asplenií). Verze 12. 2. 2013
  [Úplný text]
 • Beneš J, Husa P, Nyč O, Polívková S. Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile. Verze 17. 6. 2014
  [Úplný text]
 • Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Datum vydání: září 2014
  [Úplný text]
 • Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Dlouhý P, Jilich D, Veselý D. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: 21. 1. 2016
  [Úplný text]
 • Urbánek P, Husa P, Šperl J, Fraňková S, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: březen 2017
  [Úplný text]
 • Musil D, Balejová M, Horníková M, Chrdle A, Mallátová N, Nyč O, Chmelík V, Gallo J, Jahoda D, Stehlík J. Infekce endoprotéz: doporučení antibiotické léčby. Datum vydání: březen 2017
  [Úplný text]
 • NOVÉ! Džupová O, Helcl M, Kračmarová R, Krbková L, Pařízková R, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy. Datum vydání: květen 2017
  [Úplný text]
 • NOVÉ! Geleneky M, Prášil P, Kodym P. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy. Datum vydání: listopad 2017
  [Úplný text]

Nahoru

Návrhy doporučených postupů a diskuze k nim

 • Standard léčebného postupu: Plynatá sněť
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Beneš J, Unzeitigová M. Příspěvek k doporučeným postupům pro péči o MRSA-pozitivní pacienty.
  Klin mikrobiol inf lék 2006;12(4):169-172
  [Úplný text v KMIL]
 • Jilich D, Machala L, Rozsypal H, Aster V, Staňková M. Návrh doporučeného postupu očkování u dospělých osob infikovaných virem HIV-1.
  Klin mikrobiol inf lék 2008;14(2):59-64
  [Úplný text v KMIL]
 • Chmelík V. Diagnostika a léčba chřipky. Stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Verze 1
  [Úplný text]

Nahoru

Příklady vnitřních doporučených postupů a praktických pokynů pracovišť

 • Beneš J. Řešení problematiky chřipky na Infekční klinice FN Na Bulovce (Závěry z porady vedení Infekční kliniky FN Na Bulovce konané 11. 11. 2009)
  [Úplný text]

Nahoru

Jiné dokumenty legislativní povahy

       Dokumenty z Úředního věstníku Evropské unie
 • Rozhodnutí komise ze dne 10. 7. 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES o přenosných nemocech, které musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Rozhodnutí komise ze dne 10. 7. 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/253/ES, pokud jde o definice případů pro hlášení chřipky A(H1N1) do sítě Společenství
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Rozhodnutí komise ze dne 10. 7. 2009, kterým se mění rozhodnutí 2002/57/ES o systému včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
  [Úplný text ve formátu .pdf]

Nahoru

Ostatní dokumenty

Nahoru
Zpět
Úvodní stránka

SIL © 7. 11. 2017